metrika yandex

Haberler / Kültür - Sanat

Genç Bilim Adamına Öğütler / P. B. Medawar / TÜBİTAK Yayınları

10.11.2020

Genç Bilim Adamına Öğütler

Medawar, P. B. 1994 ( 3. baskı , 2003 ).

Advice to a Young Scients

(Türkçe Baskısı: Genç Bilimadamına Öğütle , TÜBİTAK 2003)

Yayına Hazırlayan:Harun AYKAÇ/Hertaraf Haber Kültür Sanat Servisi

İngiliz Biyolog Sir Peter Brian Medawar'ın bilim dünyasına adım atmak isteyen gençlere tavsiye niteliğindeki bu kitabı bu alanı düşünenler için bir yol haritası niteliğinde bir kitaptır.

Kitabın Bölümleri:

1. Giriş : Bilim ve araştırma sözcükleri üzerinde durularak bu sözcüklerin içerdiği anlamlar ifade edilirken kapsadıkları alanlarla ilgili örnekler verilerek bilimsel ilkelere uymayan birtakım insanlardan söz ederek bilim dünyasındaki sahtekarlıkları.

2. Bilimsel Araştırmacılığa Uygun Olup Olmadığını Nasıl Anlayabilirim?

Bilim insanı olmaya karar vermenin beraberinde getirdiği düşünceler. Yer yer bu konuda düşülen fikri ve pratik sıkıntılardan nasıl kurtulunabileceğine dair yaşanmışlıkların yol açıcı ip uçları, eğer bir kimse kendisinde araştırma hissini bulmuyorsa bu işi de hiçbir suçluluk duygusuna kapılmadan bırakabilmeli.

3. Hangi Konuda Araştırma Yapmalıyım?

Araştırma yapılacak konunun insanlığı getirdiği faydaları olmalı ve bilim yoluna baş koyan insanında seçtiği konu hakkında gerçek anlamda bilgisi olup kendinden önceki çalışmalara bakarak problemlere çözüm üretebilmeli

4. Bilimci veya Daha İyi Bir Bilimci Olmak İçin Kendimi Nasıl Hazırlayabilirim?

Bu konuda çok ciddi okumalar yapıp bilim alanında araştırma ve  karşılaştırmalardan yararlanarak orijinal olmazsa da bazı sonuçlar elde edip gerçek bir deneyime ulaşana kadar çaba sarf edip bu alanda araçları çok iyi kullanabilmek.

5. Bilimde Cinsiyet ve Irk Ayrımı:

Bilimsel alanda kadınların tıpkı erkekler gibi rahatlıkla değerlendirilebileceği ve bu alanda çalışacak olanların sahalarında donanımlı olup ev ve işyerindeki ilişkileri birbirine karıştırmadan bilimcilik yolunda donanım sahibi olup yollarına deva etmeleri gerektiği.

Bilimsel çalışma noktasında kadınların erkeklerden farklı olduğunu düşünmek veya başka millet ile ırklardan farklı ve üstün yönlerinin olduğunu kanıksamak da bir nevi ırkçılık kabul edilmiştir .

6. Bilimsel Yaşamın Farklı Yönleri ve Davranışlar:

Bilim insanı kendi sahasında yetkin olma gayreti içinde bulunmalı, eksikliklerini de bilip ona göre tedbirler alıp eksik olduğu alandan dolayı küsmemeli ve hayatın gerçeklerinden kopmamalı, çok bilgiçlik yaparak da bir şeye üsten bakmamalı. Ortak çalışma yaptığında sadece kendisi o işe sahip çıkmamalı bu çalışmayı diğer ekip arkadaşları ile sahiplenmeli. Yaşam tarzı bilimsel çalışmalara engel teşkil edecek şekilde değerlendirilip bilimsel araştırmalarına ket vurmamalı. Eleştirel yaklaşımlarını bilim insanı kırıp dökmeden ifade etmeyi de temel vazifesi bilmeli.

7. Daha Genç ve Daha Yaşlı Bilimciler:

Genç olmak bir bakıma enerji dolu olmakla telif edilebilir. Ne var ki bu bilimsel çalışma yapacak insana haddini aşma yetkisini vermez. Genç bilim insanı kibir sahibi olmadan bilimsel düşünce sahibi olup kendisinden önce çalışma yapanların kadrini bilmeli. Yaşlı olanlar da gençlere tolerans tanıyıp onların önünü bilgi ve deneyimle açmalı. Yaşlandıklarını ileri sürerek bilim dünyasından el etek çekmemeli. Üstlendiği görevleri bilimsel çalışmalara vesile kılarak, bilimsel çalışma yapanların yoluna su serpmelidir.

8. Sunuş:

Yapılan çalışmaların bilimsel bir teknikle sunulması, sunulan bir tebliğ metinden okunmamalı, genç bilimci notlar kullanarak sunum yapmalı, notsuz konuşmak tekrarlara yol açabileceği için tebliği sunanın bilgisizliğine yol açabilir. Basit ve sade cümlelerle sunum yapılmalı tumturaklı cümlelerden kaçınılmalı. Sunumu dinleyenleri bıktırmayacak zaman diliminde tamamlamalı, her şeyi o anda vermeye çalışmamalı temel noktaları sunarken merak edenlere de daha sonra meraklarını giderebilecek referansları arada usta bir şekilde verbilmeli, genç bilimci tekniği iyi olan yazar ve bilim insanlarını da takip edip onların eserlerini de kendine yol azığı yapabilmeli.

9. Deney ve Keşif:

Bilim insanları bugüne deney ve keşifleri ile gelmiştir. Bilim alanında dört çeşit deney vardır:

a. Bacon tarzı deney
b. Aristotales tarzı deney
c. Galileo tarzı deney
d. Kant tarzı deneyler

Bilimcilerin günümüzde kullandığı Bacon ve Aristotales tarzı deney değil, Galileo tarzı eleştirel deney tarzıdır.

Genç adam bilimsel çalışmalarını yürütürken umutsuzluğu kapılmamalı, bilgi toplayarak onları deneyerek keşif yolunda ilerlemeye devam etmeli.

10. Ödüller ve Kazançlar:

Bazen genç yaşta kazanılan ödüllerin bazı bilim insanlarını erkenden farklı havalara onu koyarak bu ödüllerin onların kısa sürede yitip gittikleri söylenirse de işin erbabı insanları ödülün motive ettiği ve onlara yeni yolları açtığı gerçeği de inkar edilemez. Nobel ödülü kazanıp da araştırmayı bırakıp dünyayı gezerek toplantılara katılıp kendilerini heder edenlere de maalesef rastlanmıştır.

11. Bilimsel Süreç:

Bilim insanı bilimsel keşifler yapmak için o alanla ilgili birçok gözlem ve deney birikimine sahip olmalı, onları bilimsel hipotez ve süzgeçlerden geçirerek bilimsel teknik ölçütlerle açıklamalı, yaptığı faaliyetleri birbirine karşıt birçok eylemle test ederek zihinsel ve eleştirel bir süzgeç sonucunda ortaya koymalı.

12. Bilimsel Meliorizm ve Bilimsel Mesianizm:

Bilim insanları genelde iyimser olup her şeyin iyiye gideceğini söyleyerek bu bağlamda insanın çaba içerisinde olması gerektiğini vurgularlar, bir kısım insanlar ise günün birinde kendilerini kurtaracak bir güç beklerler. İşin doğrusu böyle düşünmek mümkündür, fakat hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını, hareket etmediğini bildiğimiz için kendimizi hiçbir şeyden müstağni görmeden bilimsel ilkelere dayalı bir metodla çalışmalı ve bu çalışmaları kendimiz ve insanlık için kaçınılmaz olarak görmeliyiz .

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş