metrika yandex

Ermeni çapulculuğu ve soykırım iddiaları

Osman KAYAER

07.12.2020

Ermenistan, Anadolu topraklarında isyan çıkaran Ermeni çeteleri ile Osmanlı güvenlik güçleri arasında cereyan eden 1915-1916 olaylarını “Soykırım” diye isimlendirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de bunu kabul etmesini istiyor. Pek tabii kendilerini haklı göstermek için de Ermeni çetelerinden hiç bahsetmiyorlar. Sanki Osmanlı sırf zevk olsun diye durduk yerde bir halkı sürmüş gibi. Halbuki benim yaşımdakiler dede ve nenelerinden Ermeni çetelerinin neler yaptıklarını bol bol dinlemiştir. Ben, “Ermeni Çeteciliği” isimli yazımda bundan iki örnek vermiştim.

Bu yazıda ise Azerbaycan’ın zaferiyle sona eren “44 Günlük Azerbaycan-Ermenistan Savaşı”nda gördüklerimizden hareket ederek “soykırım” iddialarının ne kadar komik olduğunu göstermeye çalışacağım.

Son Azerbaycan-Ermenistan savaşı nasıl çıktı hepimiz televizyon haberlerinden izledik. Artık iletişim araçları çok gelişmiş olduğu için dünyanın herhangi bir yerinde cereyan eden hadiselere herkes şahitlik edebiliyor. Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesini yaklaşık otuz yıldır işgal altında tutuyordu. Tabi bu işgal sırasında bir buçuk milyon Azeri de bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı. Tıpkı Ermenilerin 1915-1916 da cereyan eden tehcirine (devlet nezaretinde gerçekleşen göç) benzer biçimde.

Ermenistan, yenildiği son savaşı yine kendisi başlattı, Azerbaycan’ın sivil bölgelerine saldırmak suretiyle. Aklı sıra yeni yerler işgal ederek topraklarını genişletmeyi düşünüyordu. Ermeni devleti de kendini tıpkı İsrail gibi görüyor ve topraklarını sürekli genişletebileceğini düşünüyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yıllardır işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için hazırlanan Azerbaycan, bütün gücüyle karşı saldırıya geçti. Türkiye’nin de açıktan desteğini alarak Ermenileri pişman etti ve topraklarından sürerek büyük bir zafer kazandı.

Peki cephede sürekli zayiat veren Ermenistan ne yaptı? Sivil bölgelere ve sivil halka saldırmaya devam etti. Yani geçmişte Ermeni çetelerinin yaptığı şeyin aynısı yapmaya devam etti. Ama 44 gün içinde yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Ermeniler, geri çekilirken de her şeyi yakıp yıktılar. Tıpkı çapulcular gibi. Bunun örneklerini televizyonlardan hep birlikte izledik.

Zaten devlet geleneği olmayan kavimler, ancak çapulculuk yaparlar. Ermeniler (Mö: 321 Ms:428) yılları arasında hüküm süren krallıklarından sonra yüzyıllarca devletsiz yaşamış ancak Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine1991 yılında bağımsız devlet olabilmiştir. Nüfusları bugün bile iki buçuk-üç milyondan ibarettir. Ama 80 Milyonluk Türkiye ile aşık atmaya kalkışmaktadır.

Ermenilerin soykırım iddialarına karşılık benim tezim şu: Ermenistan’ın bugün yaptıklarına bakarak geçmişte cereyan eden hadiseler konusunda bir fikir sahibi olabiliriz. Hadiseye böyle bakınca 1915-1916 olaylarında soykırım şöyle dursun, Ermeni çapulculuğundan başka bir şey olmadığı kolayca anlaşılır. Çünkü bugün yaptıkları meydandadır.

Ermenilerin durumu, kendinden güçlü kuvvetli birine sataşan sonra da sopa yemeye başlayınca “imdat adam öldürüyorlar” diye bağırıp çağırarak ortalığı velveleye veren ipsizlerin durumuna benzemektedir.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş