metrika yandex

Aklı Karışıklar İçin Oy Verme Kılavuzu

11.06.2019
Hüseyin SEVİM

Seçimler Türkiye’li insanların sık sık karşılaştıkları, üstelik te çok önemsedikleri bir toplumsal hareketlilik oluşturuyor.
 
Yeterince aydınlanmamış (benim gibi) pek çok insanın da kafası karışıyor  siyasal tercihini belirleme konusunda. 
 
Bu kafa karışıklığını gidermek için faydalı olabileceği düşüncesiyle bir soru listesi hazırladım. Bunlara verilecek objektif cevaplar, siyasal tercihinizin netleşmesinde faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
 
Aşağıda bu soruları bulabilirsiniz:
 
1- Hukuğu, adaleti tesis etmek için değil de kendi siyasal mücadelelerini tahkim etmek için keyfi bir şekilde kullanan ve çarpıtan kimdir?
 
2- Devlet kurumlarına  insanları işe alırken liyakat esasına göre değil, kendi taraftarlarını kadrolara doldurmak zihniyetiyle hareket eden kimdir?
 
3- İnsanları hastaneye hasta yatırırken dahi torpil aramak durumunda bırakan zihniyet hangisidir?
 
4- Ekonomiyi, üreterek kalkınma yerine rantçılık üzerinden zenginler üretme mantığıyla  körelten ve kısır döngülere mahkum eden kimdir?
 
5- Ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan geliri emekçi ile sermaye sahipleri arasındaki refah uçurumunu derinleştirmek yerine, dar gelirlinin lehine yönlendiren ve bu uçurumu kapatmak için kullanmaya çabalayan kimdir?
 
6- Sadece kendi zihniyetinden olan insanları bu toprakların gerçek sahibi gibi görüp ‘’ötekileri’’ şeytanlaştıran, düşmanlaştıran kimdir?
 
7- Devlet imkanlarını  halka hizmet için kullanmak yerine kendi şahsi lüksü, konforu ve çıkarı için kullanan bir yönetici zümre üreten kimdir?
 
8- Rüşveti, hırsızlığı ortadan kaldırıp devlet ve belediyecilik hizmetlerinin dürüst bir şekilde halka ulaştırılması için topyekun mücadele eden kimdir?
 
9- Fikir ve ifade hürriyetini toplumsal gelişmenin ve barışın temel dinamiği olarak gören ve güçlendirilmesi için elinden geleni yapan kimdir?
 
10- Dernek, vakıf, platform ve benzeri sivil toplum yapılanmalarına verilen desteklerde ayrımcılık yapmadan, kendi taraftarı  veya muhalif demeden herkese eşit ve adil bir yaklaşım sergileyen kimdir?
 
11- Dini duygular üzerinden oy devşirme adına söylemlerini ve şovlarını dinsel motiflerle süslemek kurnazlığına yeltenmeyen kimdir? 
 
12- Eğitim sistemini ve üniversiteleri tektipleştirici ve ideolojik baskılarla şekillenmiş yapılar olmaktan  çıkarıp özgür ve bilimsel düşünce üretiminin önünü açan kimdir?
 
13- Nesillerdir yapılan zulümleri inkar etmeyi bir kenara bırakıp, samimi bir özeleştiri ile mazlum halklara barış ve dostluk elini uzatan kimdir?
 
14- Karınlarını doyurabilmek, çoluk çocuğunu geçindirebilmek için akla gelmeyecek zor ve tehlikeli koşullarda çalışan emekçi insanların çalışma koşullarını düzeltecek, onların kar hırsına kurban edilmelerini önleyecek tebdirleri samimiyetle almaya çalışan kimdir?
 
15- Daha yaşanabilir ve doğal bir çevreyi ekonomik hedeflere feda etmeden planlamalar yapan kimdir?
 
16- Şehirleri plansız, çarpık ve çirkin beton ve asfalt yığınlarına dönüştürmemek için samimi bir çaba içinde olan kimdir?
 
17- Dış politikada ilkesiz, tutarsız, pragmatist olmamayı başarmış olan kimdir?
 
18- Siyasi çıkarlar gerektirdiğinde dün söylediklerini bir anda değiştirmeyip bambaşka şeyler söylemeye başlamayan kimdir?
 
19- (Sizin siyasal tercihiniz gereği böyle bir beklentiniz olmasa da) ‘’emrolunduğu gibi dosdoğru’’ olma çabasında olan kimdir?
 
Bazı ilaveler yapılabilecek olsa bile zannediyorum bu sorular, siyasal tercihinizin hangi taraf olması gerektiği konusunda fotoğrafı iyice netleştirmiştir.
Şimdi herhalde Cumhur İttifakı’na mı yoksa Millet İttifakı’na mı oy vermeniz gerektiğini daha iyi görebiliyorsunuzdur.
Hadi bakalım vereceğiniz oy vatana millete hayırlı olsun!
Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş