metrika yandex

MİLLETİN GELİRLERİ MİLLETE EŞİT VE ADİL DAĞITILMALI

Vedat KAHYALAR

11.06.2021

Hz Ali (a.s) çok zor bir dönemde halife olmuştur.

İsyanlar, yoksulluk,adil olmayan paylaşımlar, Emevilerin devlete hakim olma arzusu,liyakatsiz atamalar vs  daha yolun başındaki islam devletinde önemli problemlerin geleceğinin işaretleriydi.

Hz. Ali göreve gelir gelmez; kötü ve halkın rahatsız olduğu valiler ve memurları değiştirmeye başladı.

Bugünkü ismiyle hazine olan "beytulmal"i saydırdı. Gelirler iyi değildi. Maaş dağıtımları farklı ve adil degildi. Kendi maaşı da dahil herkesin maaşını eşitledi.

İlk itiraz, Şam'dan görkemli sarayında bizans krallarına özenen Muaviye'den geldi. 

SENİ VE KARARLARINI TANIMIYORUM ! dedi . Oysa Kuran'da açık ayet vardı.

hertaraf.com vedat kahyalar- Hz Ali

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; Resul'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre itaat edin." Nisa 59

Ulu'l Emrin, yani meşru halifenin Hz. Ali olduğunu dünya alem biliyordu. Hz Ali' den sadece islam dışı unsurlar rahatsız olmuştu. Hz Ali; Kuran-ı Natık'tı, Yürüyen Kuran diye adlandırılırdı.

23 yıllık Kuran sürecinde, Hz Ali, hep Hz Muhammed'le (SAV)  birlikteydi. Ayetlerin iniş zamanı, iniş sebebi ve açıklamalarını ilk o öğrenmişti.10 yaşından beri hep Hz Muhammed'in yanındaydı.

Peygamberimizin, önce evlâdı gibiydi, sonra da ev halkının asil ve net üyesi oldu.

Peygamberin sevgili kızıyla, Hz Fatıma ile evlendi. Ehli Beyt mensubu olma şerefini dünyadaki yaşamının sonuna kadar yüce bir ahlakla yürüttü.

Muaviye ise İslam dinini, Mekke fethedildikten sonra,peygamberliğin son yıllarında kabul etmişti .

Babası Ebu Süfyan ve annesi Hz. Hamza'nın katlini azmettiren, Hind ile birlikte...

Muaviye itiraz etmişti Hz Ali'nin icraatlerine. Biliyordu ki sıra kendine gelecekti. "Halifeyi tanımıyorum" diyordu. Zaten tüm yönetiminde Bizans sistemini esas almış, stratejik yardımcılarını gayrimüslim kişilerden seçmişti.

Bizans saraylarını model alarak, kendisine  saray yaptırmış, halkın fakirliği umurunda bile değildi. Muaviye'nin, Hz Ali ve meşru islam halifeliğine savaş açması bundan dolayı beklenen bir sonuçtu.

Muaviye yalnız değildi. Maaşları düşen,makamlarını kaybeden  bazı kişiler ve hatta Hz Ali'nin ağabeyi Akil'i bile yanına çekmişti.Akil'in borçlarını ödemiş,devaminda önemli vaatlerde bulunmuştu.

Islam tarihinde Akil'in, meşru halife olan kardeşine karşı, para uğruna savaşması ibret verici bir garabetti.

Sıffin savaşı aslında islam dininde yaşanmış ilk ekonomi ve siyasal taraf  savaşıydı. Hz Ali'nin  kardeşi ve bir çok kişi daha iyi  makam ve gelir hak ettiklerini düşünerek, Muaviye safına geçip ,sonuçlarını hiç düşünmeden savaşmışlardı.

Bu savaşlarda 70.000  civarında müslüman ölmüştür. Bunların çoğu da sahabeydi.

Milletin gelirlerinin, millete eşit dağıtılması ve makamların liyakata göre belirlenmesi  gerektiğini düşünen Hz Ali'ye gösterilen tepkinin sonucuydu bu.

Günümüzde, Allah'ın dininin izzeti hatırına yapılan bazı eleştirileri, kardeşlerimiz farklı siyasi tezahürler olarak görebiliyor.

Aziz islam, bu dünyada bizim kardeşlerimiz tarafindan yanlış temsil edildiğinde susmamızın sorumluluğu olmayacak mı? 

Yapılan haklı ve adil eleştirilere, siyaset müntesipleri, parti mücadelesi gözüyle bakmamalı ve dikkate alabilmelidir.

Çabamız sadece doğru ve adil olmak degilmiydi?

Milletin hakkı olan gelirlerin sadece seçilmiş az sayıda kişilere doğru akıtılması, yolsuzlukların önemsenmemesi, esnaf pandemi nedeniyle kepenk kapatırken bazı gorevlilerin astronomik 2-3-4 yerden maaş alması kabul edilebilir mi?

Bunları eleştirmemiz rahatsızlık oluşturmamalı.

Bunlardan rahatsız  olan yöneticilerin ve taraftarların  tarihte yaşanan yanlış uygulamalardan ve uygulayanlardan ne farkları kalır ?

Adil paylasim ve liyakata gore atamaları,"Yürüyen Kuran" Hz.Ali (as) kimden öğrenmişti acaba ?

Ya oğlu Hüseyin kimden öğrenmişti liyakatsiz ve adil olmayan usulle göreve çöken Yezid'e, hayatı pahasına itiraz etmeyi ?

Veda hutbesinde verilen sırrı degersizlestirip, tartışmalı hale getirenlere ne demeli?

İki ağır emanetten birini ustalıkla gölgeyenler iyi bir şey yaptıklarını mi zannediyorlar?   

Sonuç olarak, bu kadar mı zor adil ve dürüst olabilmek?

Halka hizmet edip hakkın rızasını kazanmak ?

"Milletin gelirleri, millete adilce harcanır."

Muhammedi ahlak bunu gerektirir.

Yorum Ekle
Yorumlar (1)
Y izzeddin karakan | 11.06.2021 14:00
Muaviyeyi vali atayan halife hemde şamgiibiyere atayan halife hangisi sorun orda başlıyor