metrika yandex

Haberler / Kültür - Sanat

İnsan Kültür Mizah / Gülin Öğüt Eker / Grafiker Yayınları

08.04.2021

 İnsan Kültür Mizah

Gülin Öğüt Eker

Grafiker Yayınları / Ankara

 

Gülin Öğüt Eker’in kaleme aldığı bu eser beş ana bölüm, son söz ve bir kaynakça kısımlarından oluşmaktadır:
Bölüm 1: Gülme
Bölüm 2: Mizah
Bölüm 3: Mizah Kuramları
Bölüm 4: Kültür, Din ve Mizah
Bölüm 5: Tüketim, Medya ve Türk Mizah Geleneği
Son Söz ve Kaynaklar

Her şeyden önce bu kitabın popüler bir yayın olmayıp ele aldığı konular açısından günü birlik yaklaşımlar değil, ilmi yaklaşımlarla bu meseleleri ele aldığını ifade etmek gerekir.

Yeryüzünde gelişen ve değişen şartlar çerçevesinde eğlence ve mizah alanlarındaki değişikliklerden söz ederken bu gelişim ve değişimlerin tarihi kökenlerine giderek günümüzle etkin ve yetkin bir bağlantı sağlayarak örneklemler yoluyla okuyucu zihnen ve kalben ikna edip ilmi verilerle okuru donatmaktadır.  

“Tüketim kültürünü besleyen ortak imge, film, dizi, şov program, ikon, kitap vb. araçlarla eğlenceyi seven tüketici profili oluşturmaya çalışıyor. Üretimi geliştiren en önemli faktör olan bireysel tüketimle, insan, hayatına yeni anlamlar yüklediğine inandırılıyor ve mutlu hissettiriliyor. 21. Yüzyıl insanın kültürel belleğinde, küreselleşmenin örtülü yaptırımıyla dayatılan ve davranış biçimi hâline gelen eğlence, yatırım, istihdam ve katma değer açılarından ekonominin önemli bir sektörü olarak bu kalabalık pazarın en geniş tüketici portföyüne sahip bulunuyor; çünkü, eğlenme ‘keyif’ almaya odaklanan insan için zorunlu bir davranış kalıbı haline getiriliyor (s:ıx).

“Eğlence endüstrisi baş döndürücü hızla gelişirken, bu gelişimin itici gücü olmak üzere, adeta hedonist bir insan tipolojisi oluşturmayı amaçlayan ürün ve hizmetler, tüketicilere, kaygılardan ve problemlerden uzak ‘sahte bir cennet’ vadediyor. Tüketirken aslında tüketim nesnesi hâline getirilen insan, tüketilmeye o kadar hazırdır ki, daha kapıdan girmeden parasını peşin verir bu kurgulanan dünyanın (x).”
Sözleri ile de okurunu ta başta uyararak eğlence sektöründe insanın metalaşmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Mizah; algılama, anlama ve değerlendirme süreçlerini içeren bilişsel bir olgudur. Mizah, henüz düşünülmemiş soruları, fark edilmemiş ayrıntıları ve işlenmemiş malzemeleri kapsayan bir laboratuvardır (x).” derken de bizlere mizahın insanlık tarihi içindeki sosyal ve kültürel gelişimleri görerek farklılıkları bizlere hissettiriyor.

Sadece dünyadaki mizah alanındaki gelişmeleri ve çabaları aktarmakla kalmıyor Türkiye’de de bu alanda yapılan çalışmalardan söz ediyor.

Aynı zamanda bunları yaparken bir halk bilimci kimliğini de eserinde konuşturarak ‘merak’ duygumuzu uyandırıp peşinde koşturarak ‘kün fe yekün’den bu yana var olan ve sır içinde sır olan mizah’ı , ‘dünya’ denilen tiyatro sahnesinin perdelerini aralayarak araştırma yöntemi olarak İşlevsel Halkbilimi Kuramı, Performans Kuramı ve Sosyal Etkileşim Kuramlarını da kullanarak biz okuyuculara yeni bakış açıları sunmaktadır.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş