metrika yandex

Haberler / Yazı Dizisi

Dünyevîleşme (2) / Abdurrahman ARSLAN

17.08.2020

Müslümanlar başlangıçta, modern dünyanın kendilerine karşı tehdit olarak kullandığı "araçları" elde ederek kendilerini savunmak ve kendileri olarak kalmak istediler. Bunları "ilim ve fen" olarak sınıflandırdılar ve Batı'nın ahlakını da reddettiler. Fakat bu araçlar giderek onların yaşadığı dünyayı şekillendirdi.

Müslümanlar şimdi, kendilerine ait olmayan bir dünyada, kendilerine ait olmayan araçlarla kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Bu arada, kendilerine ait olan ve kendilerini savunabilecekleri birçok imkanı da kullanışsız zannederek bir kenara attılar.

Yorumlanmış bir dünyada yaşamaktayız; İslam da bu yorumlanmış dünyadan elde edilen verilere göre yorumlanmaktadır.

Bu bizi hem İslam'ın tarihsel tecrübesinden koparmakta, hem de İslam'ın dünyevîleşmesine sebep olmaktadır. İslam adına girişilen her çaba, sonunda, yorumlanmış olan dünyanın gerektirdiklerini İslamîleştirerek kabul etmekle neticelenmektedir.

Mesela Kur'an, bilimin verilerinden hareketle yorumlanıyor ve bu veriler bizim Kur'an yorumumuzu ve yorumumuzun sınırlarını belirliyor ve önünü de kapatıyor. Şimdilerde sözkonusu olan bu meselenin bir yönüyle müslümanlar daha önce de karşı karşıya gelmişlerdi.

Filozoflar, Grek/Yunan düşüncesini İslam ile bir araya getirirerek, İslam'ı bu düşüncenin temel kabullerine göre yorumlamaya başlamışlardı. Bugün de İslam'ın, Batı'nın ideolojilerine göre yorumlandığına şahit olmaktayız.

Devam Edecek..

1. Bölüm için Tıklayınız:

https://www.hertaraf.com/haber-dunyevilesme-1-abdurrahman-arslan-4962

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş