metrika yandex
  • $32.13
  • 34.87
  • GA17500
İtidal

Mümin Kişiliğin Oluşması için Kur'an'dan Bazı Hatırlatmalar

SÜLEYMAN ARSLANTAŞ
19.03.2024

 

 

-        Onlar yalnızca Allah’a kulluk eder ve O’ndan yardım beklerler. (1/5)

-        Gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verilen rızıktan Allah yolunda harcarlar. (2/3)   

-        Mü'minler iman ederler ve imanlarına haksızlık karıştırmazlar. (6/82)

-        Namazı vaktinde kılarlar. (6/92)

-        Müminler, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahiret gününe kesin olarak iman ederler. (27/3)

-        Zulmedenlere asla meyletmezler. (11/113)

-        Cimrilikten ve israftan kaçınırlar. (17/29)

-        Ahidlerini yerine getirirler. (17/34)

-        Allah'a ortak koşmadan iman ederler. (12/106)

-        Karanlığa taş atmazlar. (18/22)

-        İşinde aşırı giderek heva ve hevesine uyana uymazlar. (18/28)

-        Yalnızca Allah'ı, Resulü'nü ve inananları dost edinirler. (5/55,56)

-        Tağut'u inkâr ederler. (2/256)

-        Allah'tan başkasına yalvarmaz ve eğilmezler. (10/104-105)

-        Dini yalnızca Allah'a has kılarak O'na yalvarırlar. (31/32)

-        Emrolundukları üzere dosdoğru olurlar. (39/11-12)

-        Peygamber ne verdiyse onu alır, neden yasakladı ise ondan sakınır. (59/7)

-        Kin ve aşırılıktan uzaktırlar. (5/2-8)

-        Öfkelerini yenerler ve tahrike kapılmazlar. (5/28-29)

-        Kötülüğü iyilikle savarlar. (41/34)

-        Takva sahipleri mallarını Allah yolunda harcarlar. (92/18)

-        Dini alaya alanlarla birlikte oturmazlar. (6/68)

-        Hüküm konusunda Allah'a ve Resulüne teslim olurlar. (24/28)

-        Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakınırlar. (3/102)

-        Hakka riayet ederler. (4/1)

-        Emanetleri ehline verirler. (4/58)

-        Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle çağırırlar. (16/125)

-        Kötülüğü en güzel biçimde savarlar. (23/96)

-        Kafirleri dost edinmezler. (60/1)

Yorum Ekle
Yorumlar (5)
Özhan Güvenç | 22.03.2024 11:37
Allah'ın Selâm-ı ile... Değerli büyüğüm; tüm değerli çalışmalarınızı ilgiyle takip etmekle beraber bu değerli anekdotları bizlerle paylaşmanız ayrıca önem arz etmektedir. Sağlığınıza duacıyım. Hürmet ve Muhabbetle.
Vahdettin / Adana | 21.03.2024 12:02
Selâm İle.. Rabbimiz mümin bir müslüman ; müslüman bir mümin olmayı ve kalmayı nasîb eylesin Ağabey. Hürmet ve muhabbetle.
Nadir Adbay | 20.03.2024 18:25
Sevgili ağabey Allah sana sağlık sıhhat ve afiyetler versin inşallah
Mehmet Ersoy | 19.03.2024 14:05
MEDET YA GAVS! Yardım istemek, sığınmak anlamına gelen GAVS kelimesi ile (medede) kökünden gelen yardım anlamındaki MEDET kelimelerinin birlikte kullanıldığı ayettir Enfal Suresi 9. ayet. Kökü (gavese) olan kelime Kuranı Kerimde toplam 4 ayette 5 kez kullanılmıştır. Birisi bedir savaşında Allahtan istenen yardım. Diğeri Cehennemliklerin istediği yardım(Kehf-18). Bir diğeri Müslüman olan anne ve babanın küfre sapan evladının dediklerinden sonra Allah'tan yardım isteyip sığınması(Ahkaf-46).Sonuncu ise Hazreti Musa'dan istenen yardım (Kasas-28) Allah'tan istenen yardımın özelliği başka birisinin verme kudreti olmayan bir yardımdır. Hazreti Musa'dan istenen yardım ise Onda mevcut olan fiziksel özellik, kas üstünlüğüdür. Sadece Allah'a ait olan yardımı başka birisinden istemenin şirk olduğu hemen devam eden ayette mucizevi bir şekilde düşünüp anlayana izah edilmektedir. Enfal-9: O vakit siz, Rabbinizden yardım istiyordunuz. Size karşılık verdi: ”Şüphesiz ben size meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ediciyim.” Enfal -10: Allah bunu sadece bir müjde ve kalplerinizin onunla mutmaın olması için yapmıştı. ALLAH'IN KATINDAN BAŞKA BİR YERDE YARDIM YOKTUR. Şüphesiz Allah Azizdir, Hâkimdir. وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْعِنْدِ اللّٰهِ Enfal suresi onuncu ayetin ikinci cümlesi
Sait Türkaslan | 19.03.2024 11:18
Rabbım vahyine şahit kılar,İnşallah