metrika yandex

MÜLTECİ DE İNSANDIR

Ramazan BEYHAN

29.07.2021

" Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldün diye sorulduğu zaman... "(Tekvir;81/8-9).

Mülteci de insandır. Her insan gibi o da onur ve haysiyet sahibidir. 

Canını korumak için sığınmak zorunda kalmışsa bu onun suçu değildir. 

Dolayısıyla bize sığındığı için onu cezalandırmak; bizi de  onu mültecilik durumuna düşürenler ile aynı duruma düşürür. 

Mülteciyi ucuz ücret ile çalıştırmak onun emeğini sömürmek helal olmaz, onunla anlaşılarak iş akdi yapsan bile... Çünkü onun başka bir seçeneği yoktur. Aynı şekilde yüksek fiyatlarla evleri, binaların altındaki kömürlüklerini badanalayıp daire olarak kiraya vermek de helal değildir.Kul hakkına girmektir. Mültecinin emeğinden ve kazancından çaldıklarını çocuklarına yedirenler vicdanlarını nasıl rahatlatırlar?

Toplumun ahlaki değerlerini aşındıranların açgözlülüğü ve denetimsizliğin vatandaşlara olumsuz olarak yansıması mültecinin sorumluluğu değildir. Çünkü o canını kurtarmak için buraya sığındığı gibi hayatını sürdürmek için de çalışmak zorundadır Onun amacı piyasayı olumsuz yönde  etkilemek olmadığı gibi karaborsa oluşturmak hiç değildir. 
Ama ne yazık ki, "Küreselleşmiş dünyamızın yurttaşları açısından mülteci, ticarete ve rahatlığa yönelik bir tehdittir." ( Costas Douzinas, İnsan Haklarının Sonu ; Dipnot Yay. s;162) 
Bizim Madeni kodlarımıza göre mülteci, misafirdir berekettir. Paylaşmak için bir fırsattır. 

Mültecileri tek tek tespit edip onlara verdiği hizmeti fahiş fiyatlarla fatura etmek isteyen Bolu Belediye Başkanı'nın kömürlükleri yüksek fiyatlarla kiraya veren ev sahiplerinden ne farkı kalır? 

Mülteciler gibi dezavantajlı insanlara yaptığı hizmeti 10 katına fatura etmek büyük bir  haksızlıktır.Vatandaşımızın da buna razı  olmaması gerekir,olmayacaktır da...
"Bana ne diyemez" yanıbaşında tanımadığı biri de olsa haksızlığa uğradığında vicdanını rahatsız olur, eğer Medeni cesareti var ise tepki gösterir, bu güveni kendisinde bulamayan ise ömür boyu suskunluğunun utancını üzerinden atamaz. 

Yol yordam bilmeyen, canını kurtarmak için  bize sığınan her insan bir emanettir. Emanete riayet etmenin ya da ihanet etmenin bir inanç meselesi olduğu unutulmamalıdır. Bu toplumda Şairin dediği gibi " Kanayan bir yara görünce yanar ta ciğerim, Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim" diyenler ve de ciğeri yananlar, " düşenin dostu yoktur" bir tekme de ben atayım diyen zalimlerden hem nitelik olarak hem de nicelik olarak daha çoktur. 

Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin, bu duruma düşmediğimizin şükrü; bize  sığınanlara "insanca" davranmaktır. Mültecilerin eğitim, sağlık ve ekonomik durumları mutlaka gözetilmeli, Devletin Kurumları ve Yardım Kuruluşları onu en iyi şekilde karşılamak için çaba göstermelidir. 

Savcılık Bolu Belediye Bsşkanı hakkında soruşturma açmış ümit ediyoruz ki Adalet yerini bulur. Her ne kadar Küresel dünyada vakıa şöyle olsa da: "Hiçbir şeyin devlet egemenliğinden muaf olmadığı ve insan haklarının yerleşik ve evrensel hale geldiği küreselleşmiş bir dünyada mülteci, temsil edilebilir olmayanın temsilcisidir. Onun devleti ya da hukuku yoktur, taleplerini ileri sürebilecek ulusu ya da partisi yoktur. Mülteci modernitenin topyekün ötekisi, insanlığın sıfır derecesidir....Bütün yalın  çıplaklığı içinde doğa durumu temsil eder ve dünya, insan olmanın soyut çıplaklığında herhangi bir kutsallık görmez. "(age;S, 164)

Savcılığın hakkında soruşturma açmadığı sivil-resmi kişi ve makamlar, her şeyin sahibi ve her şeyi gözeten Rabbü'l aleminin " mutlak Adalet gününde" ki büyük mahkemenin soruşturmasına hazırlansınlar. 

Ama Lyotard'ın ileri sürdüğü gibi" bir yabancıyı sürgün etmek, topluluğu sürgün etmektir ve bu suretle kendinizi de topluluktan sürgün etmiş olursunuz ". (age, s, 164)
Netice itibarıyla Uluslarası Kurumlar," mültecilik"in sebepleri ve sonuçları ile mücadele etmeli, tedbirler almalıdır. Sığınmacı ile ilgili sorunlar Siyasetin aracı yapılmamalıdır. Mülteci de insandır, en az bizim kadar saygındır.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş