metrika yandex

Milli Bilinç Seferberliği Şarttır.

Mehmet BEYHAN

26.05.2021

Bölgesel dengelerin hızla değiştiği, küresel güçlerin yeniden paylaşım kavgasına doğru sürüklendiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçten geçerken, milli bir bilince ve bu bilinci topluma yayacak güçlü bir seferberlik anlayışına ihtiyacımız var.

Zira küresel güçler, çıkarlarına hizmet etmeyen iktidarları değiştirip yerine amaçlarına hizmet edecek kadroları işbaşına getirmeye çalışırlar. Bunun için bazen askeri darbelere, bazen yalan haber ve yorumlara, bazen ekonomik yaptırımlara başvurdukları bilinen yöntemlerdir.

Esas vurgulamak istediğim husus, bu yöntemleri boşa çıkartmanın yolu milli bilincin gelişmesiyle mümkündür. Çünkü bilinç: İnsanda farkındalığın, duygunun, algı ve bilginin merkezidir. Toplumu oluşturan fertlerin siyasi bilinci yüksek olduğunda, onların ürettikleri her yalan haber ve yorum milli bilincin duvarına toslar.

Ancak milli bilincin gelişmesi milli kültür ve değerlerini korumakla mümkün olur. Çok açık ifade etmek gerekirse milli olunmadan medeni olunamaz. Kökünden kopmuş, geçmişini unutmuş bir toplumda milli bilinç gelişmez. Milli bilincin gelişmediği bir toplumun fertleri arasında amaç birliği de sağlanamaz.

Amaç birliğinin sağlanmadığı bir toplumda da zayıf karakterli kişiler başka toplumların veya istihbaratlarının oyuncağı hâline gelirler. Toplumları oluşturan bireylerin kişisel davranışları, alışkanlıkları özellikleri farklı nitelikte olabilir. Ancak bir dış tehdide muhatap kalınması durumunda her türlü fedakârlığa katlanabilmesi için milli bilincin gelişmiş olması gerekir.

Milli bilinç, günlük siyasetin ötesinde toplumu oluşturan bireylerin arasındaki siyasi farklılıklara rağmen, gerektiğinde bir araya gelebilme yeteneğidir. Mesela ülkenin savunulması söz konusu olduğunda ‘’bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş’’ omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmektir.

Birbirimizin düşüncelerine saygılı bir şekilde varlığımızı sürdürdüğümüz takdirde milli bilince sahip Türkiye ailesinin onurlu birer ferdi oluruz. İşte o zaman ne dış güçler ne de onların içimizdeki taşeronları aracılığıyla servis edilen bir takım videolarla ülkemize operasyon çekebilirler.

Bu bakımdan milli bilinci geliştirmek için özellikle gençlerimizle birlikte milli bir seferberlik başlatmalıyız. Seferberlik ise: Bütün güçlerin bir sonuca varmak için harekete geçirilmesidir. (D. Mehmet Doğan)

Peki, bütün güçlerimizi hangi sonuca varmak için seferber etmeliyiz?

Aklın ve vicdanın rehberliğinde hem bölgemizde hem dünyada barış ve adaleti sağlamak için seferber olmalıyız. Bunun için üretime dayalı değer eksenli güçlü bir iktisada, güvenliğimizi ve barışı sağlayan güçlü bir orduya, bilim üreten güçlü üniversitelere, dünyaya değerlerimizi iyi anlatacak güçlü bir iletişim stratejisine ihtiyacımız var.

Sonuç

Ülkemiz üç kıtanın kesiştiği bir coğrafyada varlığını sürdürme mücadelesi vermektedir. Türkiye milli güç seviyesine sahip olduğu takdirde Suriye’de, Libya’da, Karabağ’da, Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirebildiğini tüm dünyaya göstermiştir.

Şimdi bundan rahatsız olanlar, titizlikle korunması gereken milli gücün örgütleyicisi olan siyasi gücü zayıflatmak için yeni tetikçi bulduklarını görüyoruz. Bu nedenle diyoruz ki, küresel güçlerin bu tür operasyonlarına karşı milli bilinç seferberliği şarttır.

Kaynak: Milat Gazetesi

Yorum Ekle
Yorumlar (1)
Emre Saygılı | 26.05.2021 11:08
Kesinlikle haklısınız