metrika yandex

İSLAMİ HAREKET/OLUŞUM MANZARALARI – 3

15.12.2018
İsa ÖZÇELİK

   Cemaatlerin ciddi bir kısmının İslami hareket kapsamında değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum. Bu tür yapılanmalar bütüncül bir İslam anlayışından uzak oldukları için, çoğu kendi meşrebine uygun gördükleri alanda faaliyet göstermekteler. Bir kısmı bu faaliyetleri ile İslami harekete doğrudan ya da dolaylı destek olur iken bir kısmı ise öğreti ve icraatları ile bu kutlu yürüyüşü bilerek ya da bilmeyerek sabote etmektedirler.

    Bunun yanında spesifik alanda faaliyet gösteren çok sayıda kurumumuz bulunmaktadır. Bunlar ne cemaat ne de İslami hareket olarak kategorize edilmemekle birlikte yapmış oldukları faaliyetler İslami hareketin hedeflerine olumlu katkılar sunmaktadır. Kimi zaman insan hakları kimi zaman insani yardım, bazen eğitim bazen sanat ve sosyal etkinlikler alanında yapılmakta olan bu çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağı ümit edilmektedir.

    Birtakım dernek ya da stk’ların özel bir alanda nitelikli çalışmalar yapmasının faydalı olabileceğini kabul etmekle birlikte,     bu etkinliklerin parçacı din anlayışını ya da yeni-bireyci iş tutma biçimlerini, sözde sosyalleşme araçları ile Müslüman camiada yaygınlaştırma tehlikesinden de endişe etmek gerekmektedir.

    Çok sayıda samimi dindar bu tür yapılara maddi manevi destek vererek ciddi bir birikimin oluşmasına vesile olmaktadır. Ancak son aşamada bu kazanımlar ümmetin maslahatından daha ziyade başka odakların çıkarına tevdi edilebilmektedir. Eğer bir oluşum yaptığı faaliyetleri, ümmetin maslahatı ile cem edemiyorsa orada ciddi bir sorun var demektir.

   Şu an Türkiye’de dikkate alınabilecek, dişe dokunur bir İslami hareket olgusundan söz edebilmek zor olsa gerektir. Peki onca cemaat ya da topluluk ne yapmaktadır :

 - Anlaşılması için indirilmiş bir kitabı binlerce çocuğumuza anlamayarak ezberletmeyi büyük bir fazilet sayan bir zihin yapısı ile icra edilen hafızlık faaliyetleri

- Yıllarca bir cemaate bağlı olarak çok sayıda ders ve zikir halkasına katılan binlerce kişinin sürekli bir araya gelip gitmeleri.

- Üstadının ya da şeyhinin kitabını hatmedip her fırsatta başkalarına da ibadet aşkı ile okutma çabaları

- Defalarca tekrarlanan ama bir türlü hayata aktarılamayıp, çay sohbetlerine dönen tefsir ve siyer dersleri

- Kuranı anlayarak okuma çabası altında hayatı dahi Okuyamayan yeni entelektüel molla faaliyetleri

- Kuran ile Sünneti birbirine çarpıştırmayı en büyük tebliğ faaliyeti olarak gören Hoca! ve sosyal medya müritlerinin şimdilik sanal kutsal medya savaşları

- İnternet ortamında oyun tadında tebliğde bulunup, mücadele veren sanal mücahid-e etkinlikleri

- 28 Şubattan sonra şaşkına dönen, daha sonra kendine çeki düzen vereyim derken, kendini iktidarın çekim merkezinde bulan eski İslamcıların söylevleri

- Parti içindeki istikbal mücadelesini İslami mücadele azmi ile gerçekleştirme faaliyetleri

- Türkiye İslami hareketinin zor zamanlarda yetiştirdiği çok sayıda nitelikli ferdin, birikimlerini mevki, makam ve paraya tahvil etme mücadelesi

- Finansman kaynağı olarak görülen projeler eşliğinde gerçekleşen içi boş ama bol görselli etkinlikcikler

- Az sayıda ulusal ve bölgesel İslami yapının tekrardan mazlumların ümidi olabilir miyiz ? sorusuna cevap arayışları

- Ülkemizde ve dünyada fakir fukaranın umudu haline gelen insani yardım faaliyetleri

- Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar

- Nitelikli insan yetiştirmek amaçlı yapılan eğitim faaliyetleri

- İslami çalışmalara psikolojik ve kültürel bir zemin hazırlayacak, Arapça, Osmanlıca gibi dil öğretim kursları ve bir takım sanatsal atölye çalışmaları

- Düşünce kuruluşları ve enstitüler açarak dünyayı daha yakından tanıma çabaları

- İslam’ın bir parti, cemaat/meşrep ya da dernek kalıbına sığmayacağını idrak ederek aynı ekole ait yakın eğilimlerin üst çatılar altında kuşatıcı faaliyetler yapma çabaları.

    Sayılan bu ve benzeri faaliyetlerden olumlu olanlarının istenilen sonuçları verebilmesi için planlı bir şekilde ve ehil insanlar eli ile yapılması gerekmektedir. Farklı kurumlar arasında ciddi bir koordinasyon kurulmadığı sürece asıl potansiyelin açığa çıkmayacağını idrak etmiş olmamız icap etmektedir. Tüm bu çabalar ortak bir akıl ile belirli bir hedefe yöneltilmediği ve bütüncül İslam anlayışı ile nakşedilmediği sürece dönüştürücü bir güce erişmesi güç olacaktır.    

     Müslümanların tüm birikimlerini en verimli şekilde kullanabilecek bir aklı ve ahlakı inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir. Bu büyük görevi yapacak kadroların ehliyet ve güven sorununu aşmış olması elzemdir. Bu durum karşımıza meşruiyet meselesini çıkarmaktadır. Ne yazık ki yakın zamanda yaşadığımız acı tecrübeler bu konuda ciddi sıkıntılar meydana getirmiştir. Ancak eğer İslami Hareketler meşruiyetlerini kendi dinamiklerinden alarak özgün bir çıkış yakalayabilir iseler, ipi/zihni başkalarının elinde olan seküler ve dini yapılanmaların oluşturduğu güven krizini bir şekilde aşmayı başarabileceklerdir.  

    Bunun için ise yaklaşık iki yüzyıldır üzerinde konuşulan çözüm arayışlarının, direniş çabalarının, ortak bir hedefe kilitlenmeyi sağlayacak bir SÖZ’e ve meydan okumaya dönüşmesi gerekmektedir.

Yazarımızın Konu ile İlgili Yazısın 2. Bölümü İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız:

http://www.hertaraf.com/koseyazisi-islami-hareket-uzerine--2-ilkeler-732

Yazarımızın Konu ile İlgili Yazısın 1. Bölümü İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız:

http://www.hertaraf.com/koseyazisi-islami-hareket-uzerine-1-699

Yorum Ekle
Yorumlar (1)
Hüseyin Şaşmaz*Uzun

16.12.2018

Müslümanların tüm birikimlerini en verimli şekilde kullanabilecek bir aklı ve ahlakı inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir. Bu büyük görevi yapacak kadroların ehliyet ve güven sorununu aşmış olması elzemdir. https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/EuudsEDPesq