metrika yandex

Günün sonunda inkar edenler gibi

06.11.2019
Osman KAYAER

Son zamanlarda dindarların kötülüklerinden ve dinin insanları iyi ve güzele götüremediğinden dem vuran ve bu yüzden İslam’dan soğuduğunu söyleyen insanlar türedi. Bunların bir kısmı geçmişte hasbelkader dindarlar arasında bulunmuş, kendini dindar yada İslamcı olarak tanımlamış kişilerden oluşuyor.

Geçenlerde böyle birinin de hazır bulunduğu bir mecliste oturmuş konuşuyoruz. Bu zat, bize dindar olmayan insanların faziletlerini ballandıra ballandıra anlatıyor. Dindarların kötülüklerini, yolsuzluklarını, hırsızlıklarını ve dünyaperestliklerini misal göstererek de dinin kötülüğe engel olamadığından dem vuruyor.

Yıllarca devlet kademelerindeki tanıdıkları sayesinde haram para kazanmış ve sonra da muvazaalı biçimde iflas etmiş bu zat, kendi kabahatini gizlemek için suçu bir çırpıda dine atıveriyor. Tıpkı İblis’in "bima ağveyteni" (beni azdırdığın için) diyerek azgınlığının müsebbibi olarak Allah’ı göstermesi gibi.

İblis’in bu tavrına Mehmet Bayraktar hocamız "İblis-i Tevhit" derdi.  Çünkü İblis, Allah’ın varlığını inkar etmiyor, bilakis "İzzet ve şerefine andolsun ki" diye Allah adına yemin ediyordu. Aslına bakılacak olursa İblis, Adem’e secde etmeyerek Allah’a isyan ettiğini çok iyi biliyordu. Ama yine de derdinin Adem ile olduğunu söyleyerek asıl maksadını gizleyebileceğini zannediyordu.

Bu günlerde yukarıdaki zât gibi kendi heva ve hevesine engel olamayan, yani içlerindeki fücura mani olamayanlar, güya dindarlarda gördükleri kötülükler yüzünden tıpkı İblis gibi Allah’ı tenzih ederek onun böyle kötü bir din göndermeyeceğini iddia edip, dine inanmaktan vaz geçtiklerini söylüyorlar.  Moda tabir ile söyleyecek olursak “deist” olduklarını dillendiriyorlar. Akılları sıra Allah’ı dindarların zihinlerindeki ve fiillerindeki bozukluklardan tenzih etmiş oluyorlar. Güya tenzihçi bir yol takip ediyorlar. Lakin Allah onların tenzihlerinden münezzehtir.

Aslında bunlar, dindarların kötülükleri diye kendi kötülüklerini ve kalplerindeki hastalıkları anlatıyorlar. Çünkü aşağılık ve iki yüzlü biri olduklarını itiraf etmeye dilleri varmıyor. Kendi pisliklerini başkalarının üzerinden mesellendirip rahatlamak istiyorlar.

Din, insanlara iyi ve doğruyu hatırlatma konusunda bir fonksiyon icra edebilir. Din, insan üzerinde zorlayıcı bir fail değildir. Kendi pisliklerini dinin suçu gibi göstermeye kalkıp kendilerini temize çıkarmaya çalışanların Mekkeli müşrikler kadar bile şeref ve haysiyetleri yoktur. Çünkü onlar hiç olmaz ise açıktan inkar ediyor lafı geveleyip durmuyorlardı.

Böylelerinin önemli bir kısmı, Medine’deki Ehl-i Kitab’ın kendi aralarında müminlerin kalbine nifak sokmak için “inananlara indirilene günün evvelinde inanın, ahirinde ise inkar edin ki belki bir ikisi de sizin ile döner” diyenler gibi köken problemi olan insanlardan müteşekkildir.

Bu da ayrı bir yazının mevzuudur. Belki ileride bu konuda da bir kaç yazı yazmak nasip olur.

Yorum Ekle
Yorumlar (4)
İlhan Akar

07.11.2019

Osman bey kardeşim, yazınız çok anlamlı ve güzel olmuş. Emeğinize, kaleminize, yüreğinize sağlık! Tebrik ve teşekkür ediyorum! Allah'a emanet olun! Selamlar.
İlhan Akar

07.11.2019

Osman bey kardeşim, yazınız çok anlamlı ve güzel olmuş. Emeğinize, kaleminize, yüreğinize sağlık! Tebrik ve teşekkür ediyorum! Allah'a emanet olun! Selamlar.
ŞÜKRÜ SAVAŞ

06.11.2019

Yaşanan pratiklerden yola çıkarak çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Hemen bir örnek aklıma geldi. Filozof ve kaptan gemide gidiyorlarmış.Filozof " Ey kaptan felsefe gökten yere nasıl indirilir bilir misin?" demiş. Kaptan "Yok, hayır" demiş.Filozof "Ömrünün yarısı heçe gitti" demiş.Az sonra bir fırtına çıkmış gemi şiddetle sallanıyor.Kaptan "Ey filozof yüzme bilir misin?" demiş. Filozof "Yok, hayır" demiş.Kaptan " Ömrünün hepsi heçe gitti" Darısı otuz yıldır edebiyat parçalayan ve felsefe yapan yazarlarımıza. Hayırlı günler diliyorum.
Veysel ŞAHİNER

06.11.2019

Allah razı olsun hocam zihnimden geçirip sözcük ve kelimelere dökmekte zorlandığım bir konuda ufuk acici oldu hocam mevlanadan da bazi meseleleri paylasirsaniz iyi olur kaleminize kuvvvet