metrika yandex
  • $31.54
  • 34.14
  • GA14955

EY MÜDDESSİR!

KADİR ÇİÇEK
16.09.2022

Ey elbisesine bürünen!

...

Pis şeylerden uzak dur.

(Müddessir | 1 ve 5. ayetler)

Ey dalgın zihinlerin tutkun insanı!

Sana ahireti unutturan, seni oyalayan şeylerden uzak dur! Kalbine mahpuslar bulma arayışını terk et! Bırak ruhun gerçek özgürlüğün Allah'a itaat etmekte olduğunu haykırsın. Gafletin sesi gür çıkıyor olabilir; ama sen yalancı ve aldatıcı seslerin çekiciliğine kanma! Hakikat sesin gücünde aranmayacak kadar kutsaldır. Sen sesin değil hakikatin arayanı ol. Güzelliği geçici olana feda eden seslere kulaklarını tıka! Ve uyuyanlara, uyutanlara, uyduranlara, uyuşturanlara karşı hakikati haykıran ol!

Ey karanlıkta kalan ruh!

"Karanlığa" sessiz kalıp köşene çekilme ve geceye yenilme! Uyanık ol, aydınlığa çağır! Merhameti yaymak, çabayı göstermekle gerçekleşir. Zulüm ise yürekteki merhameti öldürür. Sen iyiliği emretmeyi terk edersen, kötülükten men etme iradesini kaybedersin. Böyledir; zira kabuğuna çekilmiş bedende cesaret uykuya dalar. Karanlıklar yağdıran ellerin tutanı olma! Sen karanlığın duvarına karşı set çekmezsen o duvarı örenlerin yoluna saparsın. Böylece zulüm rejimi ülkelerin sayısı artar. Unutma! Sessiz kalmak, kötülüğün önünü açmanın başka yoludur. Bu yol, nesilleri yok eden, yürekleri yakan, ruhları eziyet çukuruna düşüren yoldur. Zalime meyletme! Zira sana ateş dokunur.

Ey sistemlerin gönüllü kölesi!

Allah yolundan alıkoyan düşünce sistemleri için çabalama! Kul, gerçek özgürlüğün tadına vardığında "öteki çağrıların" çalımlı görüntülerinin ne kadar asılsız ve gayesiz olduğunu anlamış olur. Kul olmak, yaratılış gayesinin farkına varmaktır. Kula kul olmayı reddeden bir inanca teslimiyet göstermek, kendi değerini koruma gayretidir. Bu yüzden başka sistemlerin kölesi olma! Bütün sistemler kendi buyruklarını egemen kılma çabasındadır. İnsan fıtratına uygun, insan ruhunu doyuran sistemin müntesibi olmak insana onur katar. Bu sebeple, ideolojilerin kölesi olmaya "hayır" demeyi ilke haline getir! Kendin olmaktan vazgeçmen için çırpınan düşüncelerin cazibesine kapılma!

Duruş göster...

İlkeli olmaktan taviz verme...

Vahyi kuşan...

Kimliğini koru...

Özünden kopma...

Seküler yaşam tarzının, küresel faiz hegemonyasının; laikliğin hakim olması için yarışan partilerin, kuruluşların, düşüncelerin, inançların; Allah'ın söz sahibi edilmediği sistemlerin... Yani hiç bir kirli zihniyetin boyunduruğu altına girme; bunlara "Hayır" de! Allah'ın yok sayıldığı yolda yürümek zelil olmanın öteki adıdır. Allah'a söz hakkı verilmeyen yerlerin sakini olmak, kaybedişler yurdunda mecnun olmak gibidir. Değersizin safında yer almak, kendi değerini sıfırlamaktır. Allah'ı hesaba katmayanları ciddiye alma! Allah'a söz hakkı vermeyenlerin emirleri altında can çekişmeyi terk et! Allah'ı yok sayanları görmezden gelmek onurdur. Onurlu olmayı amaç edin!

Allah'tan kopma! Zira Allah'tan kopuş, insanı belirsiz yaşamlarda can çekişmeye iter. Koyu belirsizlikler insanın kirlerini arttırır. İnsan ne kadar kire batarsa o kadar hatalar biriktirir. Hatalarla örülü yaşamda umut da  huzur da ölmeye mahkumdur. Belki de insanın yıkılış sürecindeki en büyük etken umudun ölmesi, yok olmasıdır. Umut adına beklentiler olmadığında yaşamın anlamı ve amacı da olmaz. Umudunu öldürme! Sonunda döneceğin Rabbinden, başka kullar için yüz çevirme! Teslim olmak zorunda kalacağın gücün karşı cephesinde savaşan olma! Umudunu koru! Çünkü umut sonsuz mutluluğa ulaşmanın kıvılcımı gibidir. Bunu kaybettiğin gün hüsrana boğulduğun gündür.

Zihnini meşgul eden, kalbini ve bilincini uyuşturan dış etkenlerden kendini koru! Bunları hayatının bir parçası haline getirme! Senin hayatını güzelleştiren şey, anlam parçalarından bütünlük meydana getiren değerlerdir. Yaşamdan anlamın mücerret kılındığı düşünce, ölüler dünyasının düşüncesidir. Zihni kemirip bitiren, bilinci esaret altına alan etkenlerin buyrukları altında köle olmayı kabullenmek körlüktür. İnsan, özgürlüğün gerçek anlamına vakıf olduğu gün köleliğe hayır diyebilme iradesi ortaya koyabilir. Özgürlüğün tadına varan zihin için kölelik, ölümden daha beter bir durumdur. Bu yüzden özgürlüğünü az bir bedele satma! Kula köle olmayı, Allah'a kul olmaya tercih etme ki varlık içinde anlam bulasın.

Örtüler karanlığın kapılarıdır. Karmaşa dünyasında iyiliğin yanında olmakla temiz kalınır. "Pisliklerin" dünyasında destekçi rolünde ömür tüketerek temize talip olunmaz. Bu abesle iştigal etmektir. Önemli olan zihninle, fikrinle, yüreğinle, ruhunla, bedeninle pislikten uzaklaşmaktır. Pisliğin bulaşmadığı hayatlardan, toplumlara güzellikler taşınabilir. Bu gerçekten yola çıkarak temize talip olmayı gaye edin! Hakikat üzere yorul; ama konforun mabetlerinde soluksuz ömürler tüketme!

Adalet üzere yara al; ama zulmün saltanatı altında zevk sürme!

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş