metrika yandex
  • $32.64
  • 35.41
  • GA18850

“De ki: Öfkenizden Ölün!” (3/119)

AHMET GÜRBÜZ
23.01.2023

 
Kur’an-ı Kerim âlemlerin rabbinin, âleme intizam vermek için indirdiği son ve muhkem kitabıdır. Allah’ın kelamı ve peygamberin en büyük mucizesidir. Sadece Müslümanların değil bütün insanlığın kurtuluşu, barış ve esenliğinin, yerkürede hukuk ve adaletin teminatıdır.
 
İslam inancının temel esasları Kuran-ı Kerim'e dayanır. Kuran; imanı canlı ve zinde tutar, sosyal hayatı çepeçevre kuşatır, ahlak ve muamelatın yanında teşrie de kaynaklık eder. Sadece uhrevi hayattan bahsetmez, yalnızca vicdan ve ruhani boyutla ilgili değildir; bilakis ölçü ve tartıdan şahitlik ve borçlara, cinayet ve savaştan temizlik ve çevreye, biyoloji, kimya ve metafizikten ta felsefenin dibine kadar her konuda aklı ve ruhu besleyen semavi bir nurdur, ummandır.
 
“Bu, (öyle bir) kitaptır ki onda (ve onun İlâhî kelâm olduğunda) hiç şüphe yoktur.
O, muttakîlere (Allah’ın emirlerine uygun yaşamak/aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere) doğru yolu gösteren (öğreten kitap)tır
. (2/2)
 
Biz Müslümanlar Allah ve meleklerle birlikte rasuller ve kitaplara da şart olarak iman ederiz. Rabbimizden gelen peygamberler ve kitaplar arasında da bir fark gözetmeyiz. Muharref de olsa Tevrat ve İncil’e, inananlarından ötürü saygı duyarız. Eğer imha edilmesi gerekiyorsa, bunları çöplere atmak yerine, saygısızlığa uğramasın, ayak altına düşmesin diye gizlice yok ederiz. Aklıselim bir inançlının, neye inanırsa inansın manevi değerlere saygı duyması beklenir.
 
“Yâ, Sîn.
Hikmet dolu Kur’an’a yemin ederim ki, (Resûlüm!) Hiç şüphesiz sen, gönderilmiş (peygamber)lerdensin.
Dosdoğru bir yol üzerindesin.
(Bu Kur’anda) yegâne galip/yüce ve merhametli olan (Allah tarafın)dan indirilmiştir.”
(36/1-5)
 
Dün Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınlarında çok müessif bir olay yaşandı. Aşırı sağcı ve İslam düşmanı eylemleriyle temayüz etmiş, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) başkanı Rasmus Paludan, resmi makamlardan aldığı izinle, polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı, 40 dakika boyunca Türkiye aleyhine ve peygamber efendimize hakaret dolu cümleler kurdu.
İsveç’te, Aftonbladet gazetesinde yayınlanan habere göre bu eylemi gerçekleştirmek için başvuru masrafını, koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar partisinin bir milletvekili karşıladı.
 
41 yaşındaki ruh hastası daha öncede aynı cürmü işlemeye yeltenmiş pedofiliden sabıkalı bir avukat ve dosyası hayli kabarık. Nazi bağlantıları yüzünden “ırkçılık” suçlamasıyla Danimarka’da hüküm giymiş. Geçen yıl Stockholm Camii önünde Kur'an-ı Kerimi yakmaya teşebbüs etmiş, büyük tepkilere ve 26’sı polis 40 kişinin yaralanmasına sebep olmuş. Aynı gerekçeyle Fransa ve Belçika tarafından sınır dışı edilmiş.
 
Danimarka gazetesi Ekstra Bladet tarafından Ağustos 2021'de yapılan bir soruşturmada, Paludan'ın Discord sunucusu aracılığıyla yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklarla fetiş seks hakkında konuştuğu ortaya çıktı. Paludan iddiaları reddetmedi ancak konuştuğu kişilerin kaç yaşında olduğunu bilmediğini söyledi.
 
Parti olarak Danimarka’da İslam dininin yasaklanmasını ve bütün Müslümanların ülkeden sınır dışı edilmesini istiyor.
 
Bu pervasız hareket elbette bütün batıyı ilzam etmez ancak bir manyağın hezeyanından ibaretmiş gibi de hafife alınamaz. Resmi kurumlar ve siyaset mekanizması hep bir ağızdan gerekli tepkiyi verdi. Ancak Avrupa kanadından gelen dil ucuyla, amalı, fakatlı cılız tepkiler bizi şaşırtmadı.
 
Bu ağır tahrik batının insan hakları, düşünce ve inanç özgürlüğü konularındaki süreğen, samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumunu bir kez daha faş etti.
 
“Sen, onların milletlerine (dinlerine) uyuncaya kadar yahudi ve hıristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. (Resûlüm!) Onlara de ki: Allah’ın hidayeti (olan İslâm) doğru yolun ta kendisidir.”(2/120)
 
Başkaca mesajlarda taşıyor bu eylem. Her şeyden önce batı, Müslümanları her ne kadar kendi gibi giyinse, kendi gibi yaşasa da bilimle, teknolojiyle, sanatla uğraşmasını istemiyor, onların konfor alanlarına ortak olsun istemiyor. Müslümanları kendi iç sorunlarında boğulan, birbirleriyle boğuşan, “fundamantalist”, “radikal İslamcı” “işid” vs gibi terörist olarak görmek ve göstermek istiyor. Bunu pekiştirmek içinde bu eylem bir işaret fişeği olabilir. Kendi başkentlerinde karşı, kanlı eylemler vs.
 
Eylemin Türk büyükelçiliği önünde sergilenmiş olması Türkiye’deki siyasal süreçle direkt ilgilidir. Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı aleyhine sergilenen aşağılık provokasyonun adresi de aynı. Avrupa başkentlerinin varoşlarından peydahladıkları batı demokrasisinin cici çocuğu PKK ve sempatizanlarının yüzündeki boyalar akmaya başlamıştı. Onları gündemden düşürerek Türkiye’deki uzantıları ve onlardan medet uman siyasal yandaşlarına bir mola kazandırdı. Yoksa yapılan açıklamalar zaten gergin suratları biraz daha gerecekti.
 
Olayın önemli bir boyutu da şu: siz her ne kadar Osmanlı terekesi değiliz deseniz de reddi miras edip Buckingham’ın eşiklerine yüz sürseniz de adamlar İslam’ın ve ümmetin en güçlü temsilcisi olarak Türkiye’yi görüyorlar. Bu tarihi gerçekliktir, bu sorumluluktan kaçınmak gereksiz ve yersiz.
 
Bu menfur olay karşısında şu bizim iflah olmaz sıska beyinli, “Laiklik elden gidiyor, dini siyasete alet ettiler.” korosunun ne diyeceğini merak ediyorum doğrusu. Elbette dini değerlerin siyasete meze yapılmasına şiddetle karşıyım. Ancak bunu dindar insanların siyaset yapma hakkıyla karıştırmamak lazım.
 
“Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gibi gördüğünüzde hayır olabilir.” mucibince inşallah bu densizlikten de hayırlar husule gelir. İnsaf sahibi batılıların Kuran’la buluşmasına daha çok vesile olur umarım. Bu olaydan sonra toplu ihtida haberleri alırız kim bilir.
 
Temennim ülke Müslümanlarının özellikle de gençliğimizin Kuran’ın anlamıyla buluşmasına, hidayet kaynağı kitabımızı yeniden anlama ve keşfetmelerine vesile olur bu olay.
 
Zira tarihte kurana karşı hücum edip de onda dirilen, şifa bulan, kendine gelen sayısız örnekler vardır. Malum en önemlilerinden Hz. Ömer, Allah ondan razı oldu, sizden de olsun.
 
“Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, önceki (ilâhî kitap)ların da (aslını) tasdik eder ve (Levh-i Mahfûz’da yazılmış) Kitab’ı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, âlemlerin Rabbi tarafından (indirilmiş)tir.”(10/37)
 
 

 

Yorum Ekle
Yorumlar (3)
adil | 24.01.2023 13:57
güzel ve zamanında bir yazı. elinize sağlık
B ÖZEL | 23.01.2023 12:05
Her şerde bir hayır vardır inşaallah.
Memet Bulut | 23.01.2023 11:29
Bence bu provakasyonlarda Rusya nın rolü vardır. Rusya İsveç in Nato ya girmesini istememektedir. Türkiye ile İsveç in arasını ne kadar açarsa, İsveç te Türkiyenin istemediği bu tür terör eylemlerini ne kadar çoğaltırsa Türkiye nin İsveç in Nato üyeliğine onay vemeyeceği bilinmektedir. Bu nedenle Rusya yukarıdaki yazıda belirtilen insanları ortaya sürerek Türkiye nin İsveç in nato üyeliğine izin vermemesini sağlamaya çalışmaktadır.