metrika yandex

Haberler / Ankara Analiz

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan: "Medeniyetimiz açısından olması gereken, huzurevlerine olan ihtiyacı minimize etmektir."

02.12.2019

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Yaşlı hakları konferansı ve istişare komisyonu toplantısında, kadınlar konusunda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının yaşlılara da yönelmesi gerektiğini belirterek, "Medeniyetimiz açısından olması gereken, huzurevlerine olan ihtiyacı minimize etmektir." dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonunun açılışında konuştu. Bugünün gençlerinin geleceğin yaşlıları olacağını hatırlatan TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, "İnsanların insan onuruna sahip olması, dolayısıyla da insan haklarının korumasından yararlanması elbette yaştan bağımsız bir durumdur. İnsan hakları, kişinin doğumundan ölümüne değin koruma sağlayan; hatta bazı durumlarda doğum öncesi ve sonrasına ilişkin dahi güvenceler sağlayan haklar bütünüdür. Ancak olması gerekeni ortaya koyan bu durum, uygulamada her zaman karşılık bulamamaktadır. İnsan hakları serüveni açısından çocuk, kadın ve engelliler için sağlanan gelişmeler ve ortaya konan gayretlerin yaşlı hakları açısından aynı düzeyde gerçekleşmediği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Huzurevleri örfümüzle uyarlı değil

"Bir bütün olarak toplumun ve tüm fertlerin, yaşlıların hak ettiği saygıyı ve değeri göstermek konusunda bireysel ve toplumsal sorumluluğu bulunmaktadır." diyen Başkan Süleyman  Arslan şöyle konuştu:

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak, ulusal önleme mekanizması kapsamında çeşitli illerdeki huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarımızın insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamını devam etmelerine katkı sunmak gayretindeyiz. Bu inceleme neticesinde müspet yönler ve iyi uygulama örnekleri ile varsa sorunların ve muhtemel çözüm önerilerinin raporlaştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca 6701 sayılı Kuruluş Kanunumuzda 'yaş' bir ayrımcılık temeli olarak düzenlenmiştir. Yaşa dayalı ayrımcılığa maruz yaşlılar, kurumumuza başvurabilmektedir. Kurumumuz, ayrımcı muamelelerde bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme yetkisini haizdir.

Yaşlıların aile içindeki etkin pozisyonun erozyona uğraması neticesinde yaşlıların kalmak durumunda bırakıldığı huzurevleri, örfümüz ve medeniyetimizle çok uyarlı değildir. Şüphesiz kastımız, ülkemizde hiçbir şekilde huzurevi olmaması değildir. Ancak medeniyetimiz açısından olması gereken, huzurevlerine olan ihtiyacın minimize etmektir. Yaşlılarımızın sıcak ev ortamında hayatlarını idame ettirecek bir konsepti hayata geçirmenin zorunlu olduğu kanaatindeyiz."

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş