metrika yandex

Haberler / Kültür - Sanat

Ramazan Deveci’nin “Yaşayan Kur’an Hz. Fatıma” Adlı Eseri Üzerine / Zeynep Aydın

19.03.2021

“Dünyanızdan üç şey benim için sevimlidir:  Allah’ın kitabını (kur’an’ı) okumak, Resullullah (s.a.s)’ın yüzüne bakmak  ve Allah yolunda infak etmek”

Hz. Fatıma

Ramazan Deveci, “Yaşayan Kur’an Hz. Fatıma”, Bengisu Yayınları, 3. Baskı, Haziran 2016, İstanbul .

 

Eser,  Annem, Önsöz, Neden Hz. Fatıma, Hz. Fatıma’nın Hayatı, Hz. Fatıma’nın Doğumu, Hz. Fatıma’nın Çocukluğu, Hz. Fatıma’nın Medine Hayatı, Örnek İslam Kadını Fatıma, İslam’da Kadın Sorunu ve Fatıma, Baba Kız İlişkisi ve Kız Olarak Fatıma, İslam’da Aile ve Eş Olarak Fatıma, Kur’an’da Aile Modelleri ve Ehl-i Beyt, Mutlu Bir Evlilik İçin: Ehl-i Beyt, Anne Olarak Fatıma ve Çocuk Eğitimi, Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi, Hz. Fatıma’nın Sözleri, Hz. Fatıma’dan Dualar, Hz. Fatıma’ya Mektup, Bibliyografya bölümlerinden oluşmaktadır.

Ramazan Deveci, Annem bölümünde kendisine söylenen “Sen Rabbinden razı isen gerçekten, Rabbin de senden razıdır; ne mutlu sana. Ben bu sözü rahatlıkla söyleyemiyorum” sözleri üzerine hayreti ifade ediyor.

Ancak daha sonra bu sözün dil ile razı olduğunu söylemek değil, Allah’tan gelen her şeye rıza göstermek, içinde hiçbir sıkıntı duymadan ondan gelene şükürle, hamd ile karşılık vermek olduğunu idrak ettiğini ifade etmektedir.

Deveci, bu sözün ifade ettiği anlamın annesinin hayatında somut bir şekilde var olduğunu “Annemin ömrü hastalıkla geçmesine, ağrılarından, sızılarından günlerce uykusuz kalmasına rağmen, bir gün bile Rabbinden şikayet ettiğini, yaşadıklarına tahammülsüzlük gösterdiğini görmedim” şeklinde dile getirmektedir.

Yazarın, “Rabbim bu kitabımı ve varlığımı annem için bir sadaka-i cariye kılsın.”  ifadesi annesinin Müslüman bir şahsiyet yetiştirerek Allah’a bağlılığının somut örneği olarak görmekteyiz.

Neden Hz. Fatıma? Yazar, “Hz. Fatıma’yı tanımak bir anlamda İslam’ı tanımaktır, tanıtmak da İslam’ı tanıtmaktır.” ifadeleri ile Müslüman kadın kimliğinin Hz. Fatıma olduğunu belirterek örnekliğin de Hz. Fatıma olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Ölçü ve Örnek : Hz. Fatıma

Hz. Muhammed “yaşayan Kur ‘an” olarak hayatımıza rehberlik etmektedir. Hz. Muhammed'in yönlendirmiş olduğu erdemler ışığında Hz. Fatıma Müslüman kadınlar için Kur'an’ın kadın suretinde insanlaştırılmış halidir.

Günümüz Müslüman kadınları Hz. Fatıma’nın yaşamından ve öğretilerinden örnek alarak Müslüman kadın kimliğini kazanmaları gerekmektedir. Çünkü Hz. Fatıma toplumsal erdemleri ve değerleri olmayan özellikle kadınların haklarının bulunmadığı ve kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldükleri bir toplumda dünyaya gelmiştir.

İslam dininim kadına ve haklarına değer vermesi Hz. Fatıma ile somutlaşmaktadır. Bu yüzden İslam kadına kimlik kazandırırken toplumla çatışma haline girmeden erkek ve kadının eşit olduğunu Hz. Fatıma’nın yaşantısıyla gözler önüne sermiştir. 

Hz. Fatıma Cahiliyye toplumda bireysel, ailevi ve sosyal sorumluluklarını yüklenerek tevhid inancı temelinde en güzel örnek olmuştur. Bu örneklik modern toplumların kadınlara yüklemiş olduğu fıtrata aykırı duruma da hala örneklik teşkil etmektedir. Modern toplum içerisinde yasayan Müslüman bir kadının hayatını şekillendirmek için bakacağı örnek yine Hz. Fatıma olmalıdır ki modern toplumun yüklemiş olduğu misyonun yanlış olduğunu görebilsin. 

Hz. Fatıma'yı tanımak için bence Yaşayan Kuran Hz. Fatıma kitabını okuyun...

"Yaşayan Kuran Hz. Fatıma" spariş vermek için tıklayın..

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş