metrika yandex

Haberler / Dosya Haber

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade DEMİR: Hükümet, Fişlemeleri Legalleştiriyor

27.03.2020

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade DEMİR: Hükümet, Fişlemeleri Legalleştiriyor

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade DEMİR, Mecliste adeta alelacele çıkarılan 5253 sayılı Dernekler  kanunuyla ilgili olarak Hertaraf Haber’e açıklamalarda bulundu.  

Şehzade Demir, bu yasayla birlikte hükümetin fişlemeleri legalleştirdiğini, 28 Şubat sürecinde bile yapılmayan, yapılamayan düzenlemelerin şimdi yapılmasının , toplumsal tepkilerin hiçbir şekilde dikkate alınmamasının oldukça manidar olduğunu belirtti..

HÜDAPAR Genel Sekreteri,  Türkiye’nin taraf olduğu bütün uluslararası sözleşme ve  anlaşmaların, “örgütlenme özgürlüğü”ne büyük bir önem atfettiğini  bunun engellenemeyeceğini ifade etmekte olduklarını ancak hükümet, corona virüs ile alakalı tedbirleri içeren torba yasada araya sıkıştırdığı 5253 Sayılı Dernekler Yasasında değişiklik yapan teklifi bir oldu bittiye getirip yangından mal kaçırırcasına  ve toplumda tartışılmasına müsaade etmeyerek yasalaştırdığı belirtti.

YASA TÜRKİYE’DE SİVİL ÖRGÜTLENMEYİ BİTİRMEYE YÖNELİKTİR.

Yangından mal kurtarırcasına meclisten geçirilen yasa, Türkiye’de sivil örgütlenmeyi bitirmeye matuf bir düzenleme olduğunun altını çizen Şehzade DEMİR,  Hertaraf Haber’e konuyu şu şekilde özetledi:

“Yangından mal kurtarırcasına meclisten geçirilen yasa, Türkiye’de sivil örgütlenmeyi bitirmeye matuf bir düzenlemedir. Çünkü yeni düzenleme ile dernek yönetimi ve denetim kuruluna seçilenlerin, dernek üyeliğine kabul edilenlerin ve üyeliği sona erenlere ait bilgilerin mülki idare amirliğine bir ay çerisinde bildirilme zorunluluğu getirilmektedir. Eklenen geçici madde ile “maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mevcut üyelerin adı, soyadı, doğum tarihi ve kimlik numarası bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesi yükümlülüğü ve bu bildirimleri yerine getirmeyenler için idari para cezası öngörüldüğü” belirtilmiştir.

Olağanüstü durumlarda bile korunması gereken “Özgür Denetim Ortamı”nın, olağan hallerde bile öyle alenen müdahalelere açık hale getirilmesi, dernek üyeleri üzerinde baskı kurmaya, korkutmaya, üyelikten caydırmaya matuf bir anlayıştır. Anayasanın 33.maddesinde ifade edilen “örgütlenme özgürlüğü” ile yine anayasanın 20.maddesinde koruma altına alınan ”Özel Hayatın Gizliliği” ilkelerini alenen ihlal etmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve kriterlere de aykırıdır.

Kaldı ki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında rutinleşen; belli bir derneğe, sendikaya veya vakfa üye olmanın hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir istihbarat raporu ile illegal örgüt iltisakı sayıldığı ve yaş kuru demeden insanların aynı torbaya atılarak suçlandığı güncel uygulama da hesaba katıldığında, hiç kimsenin derneklere üye olmaya cesaret etmeyeceği ve sivil örgütlülüğün tamamen biteceği görülmektedir. “

HİÇ BİR KAMU YARARI FİŞLEMELERE VE GÜVENLİKÇİ YÖNETİM ANLAYIŞINA GEREKÇE OLAMAZ!

Aleni aykırılık ifade eden bu  düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğünün  durdurulması gerektiğini vurgulayan Şehzade DEMİR, “Açıktır ki hiçbir kamu yararı, fişlemeye ve güvenlikçi bir yönetim anlayışının ülkeye hakim olmasına gerekçe olamaz. Bu nedenle en kısa zamanda yanlıştan dönülmelidir. Anayasa mahkemesi, aleni aykırılık ifade eden bu düzenlemenin yürürlüğünü durdurmalıdır.” dedi.

Fuat TAŞCI – Hertaraf Haber / Ankara

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş