metrika yandex

Haberler / Yorum - Analiz

CORONA,CAMİLER VE HACC / Cavit OKUR

04.04.2020

 

Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkâr ediyorlar.(Rum s:8 )

(Yine) onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah, onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı(Rum s 9)

Sonra, Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için, kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rablerine yönelerek O'na dua ederler. Sonra Allah, onlara kendinden bir rahmet tattırınca da, bir bakarsın ki içlerinden bir grup, Rablerine ortak koşuyorlar.(Rum s:33)

Yaklaşık 1 ayı aşkındır korona ile yatıp korona ile kalkıyoruz. haberler,uyarılar,hastalar,doktorlar nerede ise yirmi dört saat gündemimizi oluşturuyor ve galiba oluşturması da gerekiyor.

Asıl benim burada değinmek istediğim şey sosyal medya ve insanlarımız. çözümler, sözler, ayetler, hadisler, hakaretler.haddi hesabı yok.

Hastaneler dışında iki türlü çözüm söz konuşuluyor: maddi ve manevi.

Maddi olanlar da hergün bir sebze, bir meyva veya otlar vb. coronaya karşı çözüm olarak ileri sürülmesin. Elbette Allahın yarattığı her güzel şeyde bir fayda vardır, ancak bunları salt çözüm olarak önermek ve hele bunlara birerde ayet, hadis eklemek ne kadar çözümdür. sorsan paylaşanın bile bundan haberi olduğunu sanmıyorum.Birde temizlik meselesi var.Ne kadar abdest alıp namaz kılan varmış,ne kadar bu konu ile ilgili ayet hadis bilen varmış bende şaşırdım doğrusu.Bulunduğum yerde vakit namazlarında yıllarca cemaatin15-20 kişiyi geçmediğini ve cumalarda hiçbir zaman camilerin dolmadığını görüp şaşırmamakta herhalde mümkün değil. Allahın kitabındaki temizlikle ilgili ayetleri yeni görüyormuş, Resul’ün “imanın yarısının temizlik olduğuna” dair sözlerini hiç okumamış!..

Birde manevi tedavi usulü önerenler var.Dualar,namazlar ,abdestler..Elbette böyle durumlarda Allahtan başka sığınacak yerimiz yok.Bir Müslüman açısından da en tabii olması gereken bu.Ancak sosyal medyaya bakınca sanki Türkiyede Müslümanların %80-%90 nının camiden hiç çıkmadığı intibaını veriyor,hele camilerde cemaatla namaz kılma yasaklanınca eyvahlara bakıp bu kadar Müslüman’ın suçu ne yarabbi diye niyaz etmemek elde değil sanki.Kebe de boynu bükük kalınca eyvah ki ne eyvah.Kabe imamı göz yaşları içerisinde namaz kılıyor!..

Buna bir tek cümle ile cevap yazalım,bir şarkı sözü gibi diyelim:’’Daha önce nerelerdeydiniz’’.Allah her an her yerde ölümün geleceğini yüce kitabında bildirip ölüme hazırlanın demiyor muydu.Allah resulü hayatın ve zamanın kıymetini bilin bu dünya sizi aldatmasın,burada geçici kalacaksınız,asıl ebedi hayatı burada kazanmak için zamanınızı ibadetle geçirin dememiş miydi. Din sadece ritüellere çevirdiğiniz ibadetler değil o hayatın bütün vakitlerini kaplayan bir yaşam tarzı olarak sunulmamış mıydı? Ne demişler; Bir musibet bin nasihattan evladır.Müslümana çalıştığından başkası yoktur hükmü kuranda yok mu idi.Dünya ve ahiret; her ikisi içinde hazır olun çalışın demiyor mu idi bu din,Daima güç sizde olsun ,her şeyde Müslümanlar örnek olsun islamın kesin emri değil miydi?

Birde özellikle bunları fırsat bilip yapılan dua ve yakarışları,ibadetleri,ezan ve salaları küçümseyen ve hatta bunlarla alay eden,yuhalayan ,bunlar okunurken müşrik arablar gibi kimse duymasın diye alkış tutan ,ıslıklayan,müzik sesini yükselten ve küfreden bir gurup türedi. Türkiyede inancına karşı bu kadar bir yozlaşma hiç görülmemiştir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki,bu birazda kendince dine hizmet ettiğini söyleyenlerin yozlaşmasının neticesidir.

Ne diyelim şimdi;Şehitlerin kurduğu ve yaydığı islamı işimize geldikçe hatırladığımız ve az da olsa namaz haricinde hiç uygulamadığımız dinin bizi kurtarmasını beklemek nedir sizce ? Adaletin hiç olmadığı bu dünyada zalime ve zulme karşı verdiğimiz mücadele var mıdır? Göz yaşları içerisinde namaz kıldıran Kabe imamı zalim yönetimine karşı hangi eylemde bulunmuştur.?

Haccda sadece kendisini düşünüp otobüse binmeden, asansöre ve tavafa kadar şuursuzca Haccda sadece kendisini düşünüp otobüse binmeden, asansöre ve tavafa kadar şuursuzca davranışlarla herkesi rahatsız eden,kul hakkını düşünmeyen hacc anlayışı hangi kitapta var.

Hira,uhud,sevr,Arafat,hendek vb yerlerin bir ziyaret yeri olmadığı anlayışı hiç hareketlerimize yansıdı mı. Hirada rasullahın varlığını hissetten mi?İlk vahyi düşündün mü? Uhud’da Hz.Hamzanın,musabın ,hanzalanın varlığını hissettin mi Rasulullah’ın emrini tutmamanın nelere mal olduğunu kendince sorguladın mı?dişleri kırılan Allah Resulünün acısını hissettin mi?Sevr’de Allaha teslimiyetin ne olduğunu öğrendin mi? Hendekte Selman-i farisiyi gördün mü?Allahın rasulünün bir insan olarak istişaresine şahitlik ettin mi? Arafat’ta mahşere şahit oldun mu; ölüp ölüp dirildin mi,kıyam mı idi ,diriliş mi hiç düşündün mü?Delil eşliğinde yaptığımız dualarla ne istiyoruz ve Allah bizden ne istiyor hiç düşündük mü?Hele son yıllarda fiyatlarla oluşturulan bir kast sistemi ile sadece günah çıkarma anlayışı ile yapılan umre ve hacclar ne mana ifade ediyor bizim için,Kardeşliğin ve eşitliğin(Irk,renk,amir,memur,zengin fakir..)göstergesi olması gereken ve yer yüzü Müslümanların problemlerini ve ihtiyaçlarının giderilmesi gereken ibadeti bugünkü hali ile hiç sorguladık mı? Veya haccın gerçek anlamının korunması için hiç mücadele ettik mi. Halkı Müslüman ülkelerde Uygulanan sistemlerin ve başına geçirilen yöneticilerin islam dışı uygulamalarına karşı çıkmanın haccdan da önemli olduğunu hiç düşündük mü? Zaruret varsa bazı ibadetlerden vaz geçilebilir ama ADALETTEN vazgeçilemeyeceğini düşündük mü? Zalimden adalet beklemek veya zulme karşı çıkmamak ayni şey değil mi? Başta peygamberimiz(SAV) olmak üzere hangi peygamber zalimle uzlaşmış veya onlardan adalet bekleyip sultalarına girmiştir? Bunları sorgulayın..

Yoksa bunları düşünemedikçe haccın ne anlamı var ki feryad ediyoruz. Feryad ki ne feryad,eyvah ki ne eyvah!Camiler kapandı ,kabemizde namaz yok!Arada birde mazlumların duasıdır bu bela,savaşta aç kalan çocuğun Allaha şikayetidir bu bela,Suriyeli denizden sahile vuran çocuğun cesedinden dolayıdır bu bela.vs.vs.vs…

Kardeşlerim bütün bunlar dünyanın gözleri önünde olmadı mı? Haydi Müslüman olmayanları bir kenara bırakalım,Müslüman olanlar ne yaptı. Zalimler vardı başımızda mı diyeceksiniz? Peki o zalimlerin gitmesi için ne yaptı bu Müslümanlar. On yıllardır ağlayan bir Filistin’e bile sadece maddi yardımın dışında -ki onu da birkaç sivil toplum yapıyor-dünya Müslümanları ne yapabildi.5,10,20 defa hacca gittiğini söyleyenlere ne demek gerekir,terbiyem müsaade etse çok şey söyleyeceğim ama!Şunu da belki söyleyebiliriz. Suriye’ye , Filistin’e vb. en fazla yardım edende biziz.Ben burada sadece Türkiyeli Müslümanlar için söylemiyorum ama yinede özelde kendimizi hesaba çekelim diyorum.

Virüs meselesinde bile dünyaya yardımımız öndedir ,eyvallah. Dua edelim ama geçmişteki tavır ve davranışlarımıza bakıp “hangi yüzle de deyip” kendimize bir soralım.Allahın Şah damarından daha yakındır anlayışımız gönlümüzde ne kadar iktidardı,Biz allaha ne kadar yaklaştık ki şimdi elimizden tutup kurtarmasını bekleyelim .Ama başka sığınacak kapımız yok Rahmetini genişliğine güvenerek inşallah rahmetini bize gönderir diye de dua etmekten geri kalmayalım.

Birde inançsızlığın ötesinde yozlaşmışlığın ,kokuşmuşluğun şahikasını gösterip dinle,imanla , Allahla , kur’anla alay eden,hatta bu kutsal değerlere küfredenler var demiştik. Birde Bazı Müslüman geçinenlerin bunu fırsat bilim bu virüsün düşmanlarımızı yok etmesini isteyenlerimizin olduğu gibi onlardan da sadece siyasi farklılığı bile göz önüne alıp muhaliflerini yok etmesini isteyenler var.Bu hali ile sosyal medya sanki bir lağım çukuru gibi.Birde kutsallara küfredenlere kendisini Müslüman yerine koyup küfürlerle ,ağıza alınmayacak hakaretlerle cevap verdiklerini sananlar var? Bu haliyle ayni yozlaşmayı gösterdiğinin farkında bile değil.

Müslüman sabırlıdır, tevazu sahibidir,öfkesine yenilmez,her şeyi güzel sözlerle anlatır,kafire bile kavlileyin ile hitap edip güzel söz ve davranışları ile örnek olur vs.vs.vs…

Söğerek en iğrenç kelimelerle islam karşıtlarına cevap verdiğini sananlar örneğin kim ve hangi ayet ve hadisler böyle yapın diyor sana .Bu verdiğiniz cevaplarla şunu bilin ki onlardan hiç farkınız yok.Hatta islama onlardan daha çok zarar veriyorsunuz.

SİZDEN ÖNCEKİLER BAHÇELERDEN,PINARLARDAN,EKİNLERDEN,GÜZEL KONAKLARDA (MAKAMLARDAN),İÇİNDE NAZ VE NİMET İÇİNDE YAŞADIKLARI İHTİŞAMLARDAN NELER NELER BIRAKIP GİTTİLER.İŞTE BÖYLEDİR! VE BÜTÜN BIRAKTIKLARINA BAŞKALARINI MİRASÇI KILDIK(DUHAN:S25-28)

Haydi hep birlikte ,halimize ,bırakacaklarımıza ve mirasçılarımıza bir daha bakalım.Sanki bu gerçeklerle yeni karşılaşıp hiçbir şey bilmiyorduk haliyle durmamızın bizi kurtaramayacağını iyi biliyoruz.

BİR MUSİBETTTEN BİN NASİHAT ÇIKARIP HERŞEYE YENİDEN BİİSMİLLAH diyebiliriz.HİÇ ÖLMİYECEKMİŞ GİBİ DÜNYA İÇİN ÇALIŞMA DEĞİL DÜNYADA AHİRETİ KAZANMANIN İKTİDARINI KURABİLİRİZ.İZZET VE ŞEREF ÖNCE ALLAHIN SONRA PEYGAMBERİN VE SONRADA GERÇEK MÜMİNLERİNDİR.BU VESİYLE İLE İBADETİ TEFEKKÜRLE YAPALIM.İZZET VE ŞEREF BİZİM OLUR İNŞAALLAH.

Bir virüs karşısında gösterdiğimiz dini,tıbbi,fikri,vb. düşüncelerimizi bundan sonraki hayatımızın her safhasına yayalım.Görüyorsunuz ki bir virüs ne hayal bıraktı ne rüya.

SELAMLARIN EN GÜZELİ İLE…..

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş