Temenni Gerekli Teenni de Elzemdir

22.02.2020
Mustafa YILDIZ

Mustafa YILDIZ / Temenni Gerekli Teenni de Elzemdir

İnsan; var olup vahyin muhatabı olduğu günden itibaren gerek bireysel ve gerekse toplumsal bazda sürekli sorunlar yaşamış ve karşılaşılan sorunlar da çözüme ulaştırılmadan bagajda taşınarak bizlerin kucağına bırakılmıştır.Biz de bayrak yarışı yapar gibi bayrağı teslim almışız.Meğer süreç aynı minval üzere tekerrür etmeye devam ederek devam edecek ve sonrakilere bayrak teslim edilerek aynı senaryo fakat oyuncuları farklı kişilerce sahnelenmeye devam edecek.

Toplumun aydınları dönemsel olarak yaşanan/yaşanmış olumsuzluklara o günün şartları içinde çareler üretmeye gayret gösterdikleri halde, sorunlar çözüme ulaşmadan nesilden nesile devir-teslimi yapılarak kendinden sonrakilere havale edilmiştir.

Günümüzde de çözüm üretmede kendini vazifeli gören, söz söylemede yetkin olduğuna inanılan, kanaat önderi pozisyonundaki bilge kişilerde çare babından iyi niyetle sürekli reçeteler önermişler/öneriyorlar da.Görüş ve düşüncelerini geniş halk kitlelerine ulaştırmak, kamuoyunu bilgilendirmek, birey ve toplum üzerinde çözüme dair kalıcı kanaatler oluşturmak için de en etkili araçlar olan yazılı ve görseller medya ile sanal dünyayı da sıkça kullanmışlardır.
 
Çoğunlukla doğruluğu ve gerçekliği araştırılmadan kabül gören ortaya atılan bu düşünceler sevdikleri veya kendine itibar ettikleri tarafından dile getirilmiş ise, daha bir saygınlık kazanarak kişinin sosyal hayatını etkilemiş, hatta bu düşünceler aynı zamanda kişinin inanç boyutunu bile etkileyebilmiştir.

Halbuki, sosyal boyutlu olan bireysel veya toplumsal sorunların çözümleri ile ilgili önerilen çareler genellikle teorik bazda bilimsel verilerle ulaşılan “Temenni” babından tavsiye edilmiş görüşler olduğu/olacağı gözönüne alınmalıdır.Zira insana dair sorunları belli bir formülle tanımlamak oldukça zordur.Zaman zaman genelleme yapılarak bilimsel bazı öneriler öngörü olarak ileri sürülsede, “Mutlak manada doğru” diye kayıt altına almak her zaman doğru sonuç vermeyebilir.

Çünkü bilimin verileri de zamana, şartlara göre doğruluğu değişebilir.Mesela, yağmur yağarken Şemsiye kullanmak doğru iken, baharın serin bir gününde Şemsiye kullanmak komik olabiliyor.”Maddenin en küçük parçası Atomdur.Parçalanamaz bölünemez.” diyen bilimsel veri, Hiroşima’ya atılan atom bombası sonrası kendini yalanlayabiliyor.Canlıların genetik yapısını inceleyen ilim adamları çekirdek yapıları itibariyle genlerin değişim yaşayamayacağı dolayısıyla “Evrim”in olamayacağını söyleyince yıllarca hakikat bilinen iddia önemini kaybedebiliyor.”Kalp durunca hayat durur.” tezi 1976 yılında yapılan ilk kalp ameliyatı sonrasında bu görüşünü terk edebiliyor gibi……

Zira temenni; “Bir şeyin gerçekleşmesini dilemek”tir.Kimden olursa olsun çözüm olarak sunulan şeyler aslında kişinin beklentisi olan “Dilek, istek, talep, duası ve görmek istediği taployu resmetmesinden ibarettir.” Mutlaka % yüz sonuç budur denilemez.Hele hele içinde insanın olduğu hiçbir sosyal hadise hakkında çözümün formülü mutlaka budur diye kesin bir önerme sunulamaz.Diğer bütün canlılar için belli bir formül üretme, bir başlık altında tanım ve tarif yapma olası iken, insan hakkında kesin bir hüküm vermek oldukça zordur.

Genelde öneri bazında fikir serdeden, çözüme katkı sunmaya çalışan kahir ekseriyet entelektüllerimiz çoğunlukla saha tecrübesi olmayan tuzu kuru ve dünyevi sorunları asgari seviyede hal olmuş, oturdukları bürolardan ahkam kesen kişilerin olması da manidardır.Dolayısıyla görüşleri daima “Temenni” babından olabileceği ihtimali unutulmamalıdır..

Temenni, moral değerlerin yükseltilmesi, toplumun çözümsüz kalmaması, umut ve ümitlerin canlı tutulması adına gereklidir ve lazımdır.Ancak bunlar siyasilerin miting alanlarında taraftarlarının heyecan ve aktif pozisyon takınmaları için kullandıkları geçici bir metod olarak faydalı olabilir.Ancak, karar mekanizmasında yer alan, topluma ışık tutacak, gerçekçi ve ayağı yere basan düşünce üreten, entelektüel boyutu olan çözümler sunanların da “Temenni”leri olabilir ancak topluma derman olarak “Reçete” sunarlarken “Temenni”den ziyade “Teenni” ile davranmaları gerekir.

Teenni; “Temkinli davranmaktır”.Yani, “Acele etmeden, dikkatli davranarak bir işin önünü arkasını düşünerek ihtiyatlı kararlar verebilme titizliğini göstermek”tir.Yüzyıllardır kendisinden faydalandığımız eserlerin uzun ömürlü olmaları, işte bu “Temkinli” davranma sonucu ortaya çıkan eserler olup, bu nedenle de uzun ömürlü olmuşlardır.Halbuki “Temenni” bazında yazılan veya söylenen çözüme dair şeyler bir müddet sonra sahibinide tatmin etmez ve sloganik olarak söylenmiş anlık sözler olarak kısa süre sonra değerlerini yitirirler.

Anlık veya duygusallıkla dile getirilmiş, salon veya miting havasına kapılarak hamasetle söylenmiş sözlerden kalıcı, uzun ömürlü, herkesce ve her dönemde kullanılabilen çözümlerin üretilmesini beklemek elbette hayalcilik olur.Yakın tarihlerde dünya çapında bir düşünürümüzün olmayışında galiba bu tez canlı oluşumuzun payı vardır diyebiliriz.

Halbuki tarihten gelen gelen kadim irfan geleneğimizle harmamlanan, ilahi vahyin yön tayini ile, günceli yakalayabilmiş, aklı da devre dışı bırakmadan “Hikmet”i aramayı vazife sayarak hakikatı bulmaya doğru yürüyüşümüzü devam ettirmek gerekir.Zaten bize önerilen de “Hikmet Mü’min’in yitiğidir.Bulduğu yerde alsın.” tavsiyesinin gereğini yapmaktır.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş