Son Kale Aile

20.02.2017
Eyüp MEDET

Bir önceki yazımızda aile kurumunun önemi üzerinde durmuştuk. Ailenin dağılmasının nelere mal olacağına değinmiştik. Bu hususta bütün toplumların ya da devletlerin bir farkındalığının olduğunu belirtmiş ve aileyi korumak için bazı tedbirler aldıklarını belirtmiştik. Bu tedbirlerin özellikle ülkemizde neler olduğu konusunu ise bu yazımıza bırakmıştık.

 

Bir toplumun en küçük ve en yaygın kurumu ailedir. Bu kurum bozulduğu zaman bütün toplum etkilenir. Bir örnek üzerinden giderek insan vücudunu toplum olarak değerlendirelim. Vücudun en küçük organizması hücrelerdir. Bu hücreler tarafından oluşturulan oganlarımızın ve oluşturduklar sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hücrelerin sağlıklı olması gerekir. Hücreler sağlıklı çalışmadığı zaman vücutta hastalık oluşur ve tedaviye ihtiyaç duyulur. Tedaviye de cevap alınamaz ise hastalık ilerler önce organ sonra sistemler bozulur ve en sonunda vücut hayatiyetini kaybeder.

 

Toplumdaki aile de böyledir. Aile bozulduğu zaman toplum yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. İşte toplumlar bu bilinç ile aile kurumunu muhafaza edebilmek için yoğun çaba göstermektedirler.

 

Şimdi ülkemizde aile kurumunun korunması ile ilgile devlet tarafından yapılan çalışmalara kısaca bir göz atalım ve bu tedbirleri sonuçları açısından değerlendirelim. Ülkemizde, aileye ilişkin hizmetler, Anayasa, Medeni Kanun, TCK, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 4787 Sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu, 633 sayılı KHK, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde şekillenmektedir. Bir anlamda ülkenin aile politikasının temelini bu kanunlar oluşturmaktadır. Bu kanunlar dışında, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Nüfus Planlaması Hakkında Kanun gibi farklı kanunlarda da çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Kanunların yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarının ve programlarının bazılarında da ailenin korunması ve aileye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konusu yer almaktadır.

 

Burada sıraladığımız yasa ya da diğer mevzuat ile buraya aktaramadıklarımız aileye maalesef kendi değerlerimizden yoksun bir bakış açısı ile yaklaşmaktadırlar. Mevzuatın önemli bir kısmı batı ükelerinden transfer edilerek oluşturulmaktadır.

 

Bu yazı kapsamında bütün bu mevzuatı değerlendirme imkanımız tabii ki yok. Ancak konuya ilişkin en son kanun olan ve TBMM de bütün partilerin oy birliği ile çıkan yasal düzenleme üzerinde biraz duralım. Kanunun hazırlık aşamasında sizlerin de hatırlayacağı gibi özellikle medyada yer alan kadın cinayetleri haberlerinin etkisi ile aile konusu aile içi şiddet ekseninde ele alınmış ve bütüncül bir yaklaşım oluşturulamamıştır. Bu nedenle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun pek çok kişi tarafından ciddi şekilde eleştirilmektedir. Yasada yer alan en önemli tedbir kararlarından olan evden uzaklaştırma sonrasında herhangi bir çalışmanın yapılmaması - yapılamaması yine bu tedbir kararının çok kolay ve gereksizce alınabiliyor olması yeni sorunları doğurmaktadır. Bu yasa yürürlüğe girdiği günden bu yana alınan uzaklaştırma kararlarının sayısı bile işin vahametini görebilmemiz açısından yeterlidir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak daha kapsamlı araştırmalar yasal düzenlemenin etkinliği ve yerindeliği konusuna açıklık getirecektir.

 

Yukarıda değindiğimiz yetersiz çalışmalar ve diğer pek çok neden ile Ükemizde boşanma oranı her geçen yıl kayda değer bir şekilde artmaktadır. Bu oran toplumsal bir sorun halini almıştır ve gerekli önlemler alınmaz ise problem daha da derinleşecektir. Aile ile ilgili geliştirilecek politikalarda toplumun değerlerinin önemsenmesi hem politikaların uygulanabilirliği hem de sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi açısından elzemdir. Geliştirilecek politikalarda toplumda karşılığı bulunan sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin mutlak surette görüşlerinin alınması gerekmektedir.

 

Bu yazdıklarımız kamuya ait işlerdi. Bir sonraki yazımız da ise biz neler yapabiliriz diyerek devam edelim inşaallah.

 

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Enti Halı / Makina halıcılığında ÖNCÜ