İletişim

12.12.2017
Eyüp MEDET

Günümüzün en çok konuşulan kavramlarından biri iletişim. Çok büyük yatırımların yapıldığı bir sektör. Alanla ilgili açılmış fakülteler var. Hatta yaşadığımız çağa verilen isimlerden biri iletişim çağı.

 

İletişim ile ilgili pek çok tanım yapılıyor ama en genel anlamda iletişimi “duygu, düşünce ya da bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması” olarak tanımlayabiliriz. İnsanın geliştirdiği her türlü ilişkinin ilk adımıdır iletişim.

 

Neler yapılmıyor ki iletişimin daha hızlı ve yaygın olabilmesi için. Telekomünikasyon alanında, internet alanında, radyo televizyon ve benzeri alanlarda.

 

İletişim ile ilgili verilen eğitimlerin de haddi hesabı yok. Hem örgün eğitim içerisinde hem de yaygın eğitim alanında. Kişisel iletişim, aile içi iletişim, sosyal iletişim, kurumsal iletişim ilk anda akla gelen iletişim eğitimi konu başlıkları.

 

Sağlıklı iletişim kuramayan insan yalnızlığa düşer ve bu hiç istenmeyen bir durumdur.

 

Her geçen gün yalnızlaşan insanların çoğaldığı ise bir başka vakıa. Milyonluk şehirlerde yalnız yaşıyor insanlar bugün. Bir tezat var bu işte. Bu kadar önemsenmesine, bunca yatırım yapılmasına, tüm sosyalleşme çabalarına rağmen günümüz insanı yalnızlaşıyor. Şehirler kalabalıklaştıkça insanlar yalnızlaşıyor.

 

“Yalnızlık Allah’a mahsustur” diye bir söz var halk dilinde. Bu insanın yalnız yaşayamayacağının beyanıdır aslında. Çevresi ile iletişimini kaybeden insanda sorunlar başlar. Bu sorunlar kişiden kişiye değişebilir. Meşhur bir sözü daha hatırlayarak devam edelim “yalnızın dostu şeytandır”. Bu sözün doğruluğunu yalnızlaşan insanın suça eğiliminin intihara ya da farklı suçlara veya sapkınlıklara meylinin artmasında görmekteyiz.

 

Bunca iletişim, sosyalleşme çabasına rağmen, bunca kalabalık insan yığınları içerisinde her geçen gün yalnızlaşıyorsa insan, yanlış olan bir şeyler var demektir. Bu yalnızlaşma sorununun nedenlerine ilişkin hem sosyal hem de psikolojik alanda iyi niyetli araştırmalar yapılmalı. Belki bu araştırmalarda bulunacak ipuçları bazı çözümler getirebilir bizim için.

 

Bu araştırmaların elzem olduğunun tespiti ile yine de kendi yaşam tecrübemizden hareketle yazı boyutlarının elverdiği ölçüde bazı tespitlerde bulunalım izninizle.

 

İnsan kim ile iletişim kurar diye en genel anlamda baktığımızda sıralayabileceklerimiz şunlar olsa gerek:  İnsan kendisi ile iletişim halindedir, insanın rabbi ile iletişimi vardır. İnsan yoğun olarak ailesi ve akrabaları ile iletişim kurar. İnsanın diğer insanlar ile iletişimi vardır. Yine insan diğer canlılar ve eşya ile iletişim halindedir.

 

Şimdi de sırası ile bu iletişim alanlarını değerlendirelim inşallah.

 

İnsanın belki de en önemli iletişimi kendisi ile olan iletişimidir. Kendisi ile sorunları olan bir kişinin başkaları ile sağlıklı ilişkiler geliştirmesi elbette ki beklenemez. Beni ile sorunu olanın öteki ile barışık olması düşünülemez. Bu kişinin selamı yayması mümkün değildir. Maalesef bugünün insanında bireysellik ve bencillik en büyük sorun haline gelmiştir. İnsan, tek başarı kriteri olarak gördüğü zenginlik ve güç sahibi olmak için en temel değerlerini bile çiğneyebilmektedir. Bencilliği ve bundan mülhem hasedi nedeni ile hemen herkesi rakip olarak görmektedir. Bu nedenle günümüz insanı yanındakilere güvenmemekte ve çevresindekilere güven vermemektedir. Bunun sonucu ise yalnızlaşmadır.

 

Bu bağlamda “Başarı ve performans insanda özne haline gelmektedir. Bu da kişiyi ayakta duramayacak hale gelene kadar kendini sömürmeye yöneltir. Şiddet kişinin kendine yönelmiştir. Kişi vücudunu, sağlığını, ömrünü, gençliğini bu amaçla yiyip tüketir. Sonuç  depresyondur. Yani tükenme, çöküş” diye ifadelendirilmiş Şiddetin Topolojisi kitabında. Maalesef bu nedenler ile sağlıklı iletişim geliştiremeyen, dolayısı ile yalnızlaşan dolayısı ile mutsuz insanların çoğunlukta olduğu ve her geçen gün çoğaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Halbuki insan değerlerini, haysiyetini ve onurunu muhafaza ederek gerçek anlamda mutlu olabilir. İnsan fıtratına uygun bir yaşam ile kendini gerçekleştirebilir. Bu da ne olduğunun niçin yaratıldığının farkına varması ile mümkündür.

 

Yazıyı fazla uzatmayalım ve diğer alanlara ilişkin değerlendirmelerimize bir sonraki yazımızda devam edelim inşallah.

 

Allaha emanet olun.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Enti Halı / Makina halıcılığında ÖNCÜ