20 Ağustos 2019 Salı •

“EĞİTİM ŞART!!!”

13.04.2017
Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM

Toplumda her kesimden şu sözü bir şekilde duymak mümkündür “Her şeyin başı eğitim, Eğitim şart”, peki gerçekten öylemi diye merak edenler için bir değerlendirme yapalım. Mesela eğitim ile ülkeler kalkınıp gelişebilir mi? Soruyu biraz daha netleştirelim eğitim ile gelişme arasında bir ilişki var mı?

 

Varsa bu ilişki nasıl? 

 

Aslında soruya cevap ararken önce gelişmeden bahsetmekte fayda var. Gelişme, yalnızca dar anlamda ekonomilerin zenginliğine yoğunlaşmaktan ziyade daha kapsamlı bir biçimde insanların yaşamlarının zenginliğine odaklanarak insanların seçeneklerinin artırılmasıdır.

 

Son yıllarda gelişmenin sadece ekonomi ile ilişkili olmayıp farklı boyutları olan bir kavram olduğu anlayışı oturdu ve insani gelişme, sosyal gelişme gibi hem ekonomilerin zenginliğinin hem de insanların yaşamlarının zenginliğinin temel alındığı değerlendirmeler yapılmaya başlandı(UNDP 2015 İnsani Gelişme Endeksi). Bu tanımı yaptıktan sonra durumu rakamlarla somutlaştırmak konuyu daha anlaşılır hale getirecektir.

2014

İnsani Gelişme Endeksi

2014 Sosyal Gelişme Endeksi

 G20 Ülkeleri

2015

2015

İnsani Gelişme Endeksi

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2015

2015 PİSA

1.Norveç

Y.Zelanda

ABD

Norveç

İsviçre

Singapur

2.Avustralya

İsviçre

Çin

Avustralya

Singapur

Japonya

3.İsviçre

İzlanda

Hindistan

İsviçre

ABD

Estonya

4.Danimarka

Hollanda

Japonya

Almanya

Almanya

Finlandiya

5.Hollanda

Norveç

Almanya

Danimarka

Hollanda

Kanada

6.Almanya

İsveç

Rusya

Singapur

Japonya

Hong Kong

7.İrlanda

Kanada

Brezilya

Hollanda

Hong Kong

G.Kore

8.ABD

Finlandiya

İngiltere

İrlanda

Finlandiya

Y.Zellanda

9.Kanada

Danimarka

Fransa

İzlanda

İsveç

Slovenya

10.Y.Zelanda

Avustralya

Meksika

Kanada

İngiltere

Avusturalya

11.Singapur

Avusturya

İtalya

ABD

Katar

Birleşik Krallık

12.Hong Kong

Almanya

G.Kore

Hong Kong,

Fransa

Almanya

13.Lihtenştayn

Birleşik Krallık

Kanada

Y.Zellanda

Avustralya

İsviçre

14.İsveç

Japonya

İspanya

İsveç

Suudi Arabistan

İrlanda

15.Birleşik Krallık

İrlanda

Endonezya

Lihtenştayn

G.Kore

Belçika

16.İzlanda

ABD

TÜRKİYE

Birleşik Krallık

Çin

Danimarka

17.G.Kore

Belçika

Avustralya

Japonya

İspanya

Polonya

18.İsrail

Slovenya

İran

G.Kore

Şili

Portekiz

19.Lüksemburg

Estonya

Polonya

İsrail

Portekiz

Norveç

20.Japonya

Fransa

S.Arabistan

Lüksemburg

İtalya

ABD

72.TÜRKİYE

64.TÜRKİYE

Tayland

71.TÜRKİYE

51.TÜRKİYE

48.TÜRKİYE

 

 

Tablo aslında her şeyi ortaya koyuyor. Bu tabloda G20 sıralaması ekonomik büyüklüğü ifade ettiği için diğer sıralamalardan ayrışıyor. Ayrışmasının sebebi sahip oldukları ekonomik büyüklük, diğerleri ise ülkelerin sahip olduğu o ekonomik gücün ülkedeki bireylerin eğitiminden sağlığına, insan haklarından inovasyona gibi alanlar olan etkisini göstermektedir.  

 

Ancak tablo basit ve bizim açımızdan acı. Tablodaki İnsani Gelişme Endeksi, Sosyal Gelişme Endeksi, Küresel Rekabetçilik Endeksi sonuçlarını ülkelerin eğitimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan PİSA sonuçları ile karşılaştırdığımızda sıralamalarda az bir farklılık olsa da genelde aynı ülkeleri ilk 20’de görüyoruz. Biz eğer bu tabloyu doğru anlayamazsak hiçbir sorunumuzu çözemeyeceğiz. Bu tabloya ek olarak aşağıdaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarına da bakalım.

Okulöncesi Eğitimde Okullaşma

Yaş

2005

2013

Türkiye

3 yaş

2

7

4 yaş

5

36

5 yaş

32

74

OECD Ortalaması

3 yaş

64

74

4 yaş

79

85

5 yaş

88

95

 

 

Görüldüğü gibi erken çocukluk eğitimine ilişkin sonuçlarda ilk tabloyu destekler nitelikte. Sonuç çok açık, eğitime doğru yatırımı yapmadığımız sürece hiçbir şeyi düzeltemeyiz.

 

Çünkü toplumları geliştiren şey nitelikli insan gücüdür. Biz ülke olarak insan niteliğimizi geliştiremeden hiçbir şeyi geliştiremeyiz. Bunun içinde eğitime, en erken dönemden başlayarak doğru yatırımı yapmak zorundayız, başka çaremiz yok. 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Dürümiye / Lezzete Davetiye